ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Μάρτιος 10, 2021

ΕΡΓΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΙΛΥΟΣ ΣΤΙΣ ΕΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΟΥ.

1.-Τεχνική-έκθεση-48-2020_signed_signedΛήψη 2.-Προϋπολογισμός-48-2020_signed_signedΛήψη 3.-Τιμολόγιο-μελέτης-48-2020_signed_signedΛήψη 4.-Τεχνική-περιγραφή-48-2020_signed_signedΛήψη 5.-Συγγραφή-υποχρεώσεων-48-2020_signed_signedΛήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-48_20signedΛήψη Εξώφυλλο-μελέτης-48-2020Λήψη ΤΕΥΔ-48-2020Λήψη ΤΕΥΔ-48-2020Λήψη
Προκηρύξεις
Φεβρουάριος 22, 2021

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΠΑΡΑΛΙΑΣ.

1.-Εξώφυλλο-μελέτης-47-2020Λήψη 2.-Τεχνική-έκθεση-47-2020_signedΛήψη 3.-Προϋπολογισμός-47-2020_signedΛήψη 4-Τιμολόγιο-μελέτης-47-2020_signed_signedΛήψη 5.-Συγγραφή-υποχρεώσεων-47-2020signedsignedΛήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-47_20Λήψη Προϋπολογισμός-προσφοράς-47-2020Λήψη ΤΕΥΔ-47_20Λήψη
Προκηρύξεις
Νοέμβριος 10, 2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ» ΜΕΛ. 37/2020 προϋπολογισμού 18.000,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α

ΔιακήρυξηΛήψη Έντυπο-προσφοράςΛήψη ΕξώφυλλοΛήψη ΠρομέτρησηΛήψη ΠροϋπολογισμόςΛήψη Συγγραφή-υποχρεώσεωνΛήψη ΤΕΥΔΛήψη Τεχνική-έκθεσηΛήψη ΤιμολόγιοΛήψη
Προκηρύξεις
Νοέμβριος 10, 2020

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» ΜΕΛ. 36/2020 προϋπολογισμού 40.000,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

ΔιακήρυξηΛήψη Έντυπο-προσφοράςΛήψη ΕξώφυλλοΛήψη ΠρομέτρησηΛήψη Συγγραφή-υποχρεώσεωνΛήψη Τεχνική-έκθεσηΛήψη ΤιμολόγιοΛήψη ΠροϋπολογισμόςΛήψη ΤΕΥΔΛήψη
Προκηρύξεις