ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

23 Σεπτεμβρίου, 2020

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ & ΚΟΡΙΝΟΥ

1.-Εξώφυλλο-Βλάβες-ΔΕ-ΠΑΡ-ΚΟΡΛήψη 2.ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗsigned2Λήψη 3.-Προϋπολογισμός-μελέτηςsigned2Λήψη 4.-Τιμολόγιο-Μελέτηςsigned2Λήψη 6.-Προμέτρησηsigned2Λήψη 7.-Αντιστοίχιση-Αρθρων-με-ΕΤΕΠsigned2Λήψη 8.-ΤΕΥΔΛήψη 8.-ΤΕΥΔΛήψη 9.-ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣSigned2Λήψη 10.-ΕΣΥ-signed2Λήψη ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΛΗΠΤΛήψη ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΛήψη
Προκηρύξεις
1 Ιουλίου, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ “ΧΛΩΡΙΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ”

1.-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗsigned2Λήψη 2.-ΠΥsigned2Λήψη 3.-ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣSigned2Λήψη 4.-Ε.Σ.Υ.signed2Λήψη ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΚsignedΛήψη ΠΥ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΛήψη Τ.Ε.Υ.Δ.Λήψη Τ.Ε.Υ.Δ.Λήψη
Προκηρύξεις