ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

10 Νοεμβρίου, 2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ» ΜΕΛ. 37/2020 προϋπολογισμού 18.000,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α

ΔιακήρυξηΛήψη Έντυπο-προσφοράςΛήψη ΕξώφυλλοΛήψη ΠρομέτρησηΛήψη ΠροϋπολογισμόςΛήψη Συγγραφή-υποχρεώσεωνΛήψη ΤΕΥΔΛήψη Τεχνική-έκθεσηΛήψη ΤιμολόγιοΛήψη
Προκηρύξεις
10 Νοεμβρίου, 2020

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» ΜΕΛ. 36/2020 προϋπολογισμού 40.000,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

ΔιακήρυξηΛήψη Έντυπο-προσφοράςΛήψη ΕξώφυλλοΛήψη ΠρομέτρησηΛήψη Συγγραφή-υποχρεώσεωνΛήψη Τεχνική-έκθεσηΛήψη ΤιμολόγιοΛήψη ΠροϋπολογισμόςΛήψη ΤΕΥΔΛήψη
Προκηρύξεις