ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

April 25, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ∆.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ

1. Εξώφυλλο μελέτης 11-2019Download 2. Τεχνική έκθεση 11-2019Download 3. Προμέτρηση 11-2019Download 4. Προϋπολογισμός μελέτης 11-2019Download 5. Τιμολόγιο μελέτης 11-2019Download 6. Συγγραφή υποχρεώσεων 11-2019Download 7. Προϋπολογισμός προσφοράς 11-2019Download 8. Τιμολόγιο προσφοράς 11-2019Download Διακήρυξη 11-2019Download ΤΕΥΔ 11-2019Download
Προκηρύξεις 0 Comment
April 25, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ∆.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

1. ΕΞΩΦΥΛΛΟDownload 2. Τεχνική έκθεση 10-2019Download 3. Προμέτρηση 10-2019Download 4. Προϋπολογισμός μελέτης 10-2019Download 5. Τιμολόγιο μελέτης 10-2019Download 6. Συγγραφή υποχρεώσεων 10-2019Download 7. Προϋπολογισμός προσφοράς 10-2019Download 8. Τιμολόγιο προσφοράς 10-2019Download Διακήρυξη 10-2019Download ΤΕΥΔ 10-2019Download
Προκηρύξεις 0 Comment
April 25, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

1. Εξώφυλλο μελέτηςDownload 2. Τεχνική ΈκθεσηDownload 3. ΠρομέτρησηDownload 4. Προϋπολογισμός μελέτηςDownload 5. Τιμολόγιο μελέτηςDownload 6. Συγγραφή υποχρεώσεωνDownload 7. Διακήρυξη 09-2019Download 8. Προϋπολογισμός προσφοράςDownload 9. Τιμολόγιο προσφοράςDownload ΤΕΥΔ 09-2019Download ΤΕΥΔ 09-2019 (doc)Download
Προκηρύξεις 0 Comment
April 25, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ

1. Εξώφυλλο μελέτηςDownload 2. Τεχνική ΈκθεσηDownload 3. ΠρομέτρησηDownload 4. Προϋπολογισμός μελέτηςDownload 5. Τιμολόγιο μελέτηςDownload 6. Συγγραφή υποχρεώσεωνDownload 7. Διακήρυξη 08-2019Download 8. Προϋπολογισμός προσφοράςDownload 9. Τιμολόγιο προσφοράςDownload ΤΕΥΔ 08-2019Download ΤΕΥΔ 08-2019 (doc)Download
Προκηρύξεις 0 Comment
April 25, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ

1. Εξώφυλλο μελέτηςDownload 2. Τεχνική ΈκθεσηDownload 3. ΠρομέτρησηDownload 4. Προϋπολογισμός μελέτηςDownload 5. Τιμολόγιο μελέτηςDownload 6. Συγγραφή υποχρεώσεωνDownload 7. Διακήρυξη 07-2019Download 8. Προϋπολογισμός προσφοράςDownload 9. Τιμολόγιο προσφοράςDownload ΤΕΥΔ 07-2019Download ΤΕΥΔ 07-2019 (doc)Download
Προκηρύξεις 0 Comment