ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

June 7, 2018

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ 15/11/17 ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ500

 Eπισκευή δίδυμου περίληψη διακήρ  [επισκευή διδύμου ] 101 Μελέτη ΣΑΥ  [επισκευή διδύμου ] 111 Μελέτη ΦΑΥ  [επισκευή διδύμου ] 101 Προϋπολογισμός μελέτης  [επισκευή διδύμου ] 102 Προμέτρηση  [επισκευή διδύμου ] 103 Εντυπο Προσφοράς  [επισκευή διδύμου ] 111 Τιμολόγιο Μελέτης  [επισκευή διδύμου ] 151 Αντιστοίχιση Αρθρων με ΕΤΕΠ  Eπισκευή δίδυμου περίληψη διακήρ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ επισκ δίδυμ ύδρ […]

Προκηρύξεις 0 Comment
May 29, 2018

Μελέτη 8/2018 ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ

 Διακήρυξη μηχανημάτων 8-2018  Εξώφυλλο μελέτης 8-2018  Προϋπολογισμός μελέτης 8-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 8-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 8-2018  ΤΕΥΔ 8-2018  Τεχνική έκθεση 8-2018  Τιμολόγιο 8-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 8-2018

Προκηρύξεις 0 Comment
May 2, 2018

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Ε.Ε.Λ. ΚΟΡΙΝΟΥ ΜΕΛ. 4/2018

 Εξώφυλλο μελέτης 4-2018  Προϋπολογισμός 4-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 4-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 4-2018  ΤΕΥΔ 4-2018  Τεχνική έκθεση 4-2018  Τιμολόγιο μελέτης 4-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 4-2018  Διακήρυξη 4-2018

Προκηρύξεις 0 Comment
May 2, 2018

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛ.3/2018

 Eξώφυλλο 3-2018  Διακήρυξη συντήρηση αντλιοστασίων 3-2018  Προϋπολογισμός 3-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 3-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 3-2018  ΤΕΥΔ 3-2018  Τεχνική έκθεση 3-2018  Τιμολόγιο μελέτης 3-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 3-2018

Προκηρύξεις 0 Comment
May 2, 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΛ. 2/2018

 Διακήρυξη 2-2018  Εξώφυλλο μελέτης 2-2018  Προμέτρηση 2-2018  Προϋπολογισμός μελέτης 2-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 2-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 2-2018  ΤΕΥΔ 2-2018  Τεχνική έκθεση 2-2018  Τιμολόγιο μελέτης 2-2018

Προκηρύξεις 0 Comment
May 2, 2018

Μίσθωση μηχανημάτων για Δ.Ε. Ελαφίνας» ΜΕΛ. 7/2018 προϋπολογισμού 59.950,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α

 Διακήρυξη μηχανημάτων 7-2018  Εξώφυλλο μελέτης 7-2018  Προϋπολογισμός μελέτης 7-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 7-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 7-2018  ΤΕΥΔ 7-2018  Τεχνική έκθεση 7-2018  Τιμολόγιο 7-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 7-2018

Προκηρύξεις 0 Comment