ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

September 21, 2018

«Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος» ΜΕΛ. 24/2018

 Διακήρυξη 24-2018  Εξώφυλλο μελέτης 24-2018  Προμέτρηση 24-2018  Προϋπολογισμός μελέτης 24-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 24-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 24-2018  ΤΕΥΔ 24-2018  Τεχνική έκθεση 24-2018  Τιμολόγιο μελέτης 24-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 24-2018

Προκηρύξεις 0 Comment
September 21, 2018

Μίσθωση μηχανημάτων για Δ.Ε. Πέτρας» ΜΕΛ. 23/2018

 Διακήρυξη 23-2018  Εξώφυλλο μελέτης 23-2018  Προϋπολογισμός μελέτης 23-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 23-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 23-2018  ΤΕΥΔ 23-2018  Τεχνική έκθεση 23-2018  Τιμολόγιο μελέτης 23-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 23-2018

Προκηρύξεις 0 Comment
September 21, 2018

Μίσθωση μηχανημάτων για Δ.Ε. Ελαφίνας» ΜΕΛ. 22/2018

 Διακήρυξη 22-2018  Εξώφυλλο μελέτης 22-2018  Προϋπολογισμός μελέτης 22-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 22-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 22-2018  ΤΕΥΔ 22-2018  Τεχνική έκθεση 22-2018  Τιμολόγιο μελέτης 22-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 22-2018  

Προκηρύξεις 0 Comment
August 16, 2018

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΕΛ ΚΟΡΙΝΟΥ ΜΕΛ.20/2018

 Διακήρυξη Βιοενίσχυση Κορινού 20-2018  Εξώφυλλο μελέτης 20-2018  Προϋπολογισμός 20-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 20-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 20-2018  ΤΕΥΔ 20-2018  Τεχνική έκθεση 20-2018  Τιμολόγιο μελέτης 20-2018 Τιμολόγιο προσφοράς 20-2018  

Προκηρύξεις 0 Comment
August 16, 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΛ. 19/2018

 Διακήρυξη Καυσίμων 19-2018  Εξώφυλλο μελέτης 19-2018  Προμέτρηση 19-2018  Προϋπολογισμός μελέτης 19-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 19-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 19-2018  ΤΕΥΔ 19-2018  Τεχνική έκθεση 19-2018  Τιμολόγιο μελέτης 19-2018 Τιμολόγιο προσφοράς 19-2018

Προκηρύξεις 0 Comment
August 16, 2018

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΟΥ 18/2018

 Διακήρυξη 18-2018  Εξώφυλλο μελέτης 18-2018  Προϋπολογισμός μελέτης 18-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 18-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 18-2018  ΤΕΥΔ 18-2018  Τεχνική έκθεση 18-2018  Τιμολόγιο 18-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 18-2018

Προκηρύξεις 0 Comment