ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

November 30, 2018

Μίσθωση μηχανημάτων για Δ.Ε. Πιερίων. ΜΕΛ. 28/2018 προϋπολογισμού 40.000,00 Ευρώ

 Διακήρυξη 28-2018  Εξώφυλλο μελέτης 28-2018  Προϋπολογισμός μελέτης 28-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 28-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 28-2018   ΤΕΥΔ 28-2018  Τεχνική έκθεση 28-2018  Τιμολόγιο μελέτης 28-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 28-2018

Προκηρύξεις 0 Comment
November 30, 2018

Προμήθεια υλικών ύδρευσης. ΜΕΛ. 25/2018 προϋπολογισμού 40.000,00 Ευρώ

 Διακήρυξη υλ. ύδρ 25-2018  Εξώφυλλο μελέτης 25-2018  Προμέτρηση 25-2018  Προϋπολογισμός μελέτης 25-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 25-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 25-2018  ΤΕΥΔ 25-2018  Τεχνική έκθεση υλ. ύδρ 25-2018  Τιμολόγιο μελέτης 25-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 25-2018

Προκηρύξεις 0 Comment
September 21, 2018

«Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος» ΜΕΛ. 24/2018

 Διακήρυξη 24-2018  Εξώφυλλο μελέτης 24-2018  Προμέτρηση 24-2018  Προϋπολογισμός μελέτης 24-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 24-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 24-2018  ΤΕΥΔ 24-2018  Τεχνική έκθεση 24-2018  Τιμολόγιο μελέτης 24-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 24-2018

Προκηρύξεις 0 Comment
September 21, 2018

Μίσθωση μηχανημάτων για Δ.Ε. Πέτρας» ΜΕΛ. 23/2018

 Διακήρυξη 23-2018  Εξώφυλλο μελέτης 23-2018  Προϋπολογισμός μελέτης 23-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 23-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 23-2018  ΤΕΥΔ 23-2018  Τεχνική έκθεση 23-2018  Τιμολόγιο μελέτης 23-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 23-2018

Προκηρύξεις 0 Comment
September 21, 2018

Μίσθωση μηχανημάτων για Δ.Ε. Ελαφίνας» ΜΕΛ. 22/2018

 Διακήρυξη 22-2018  Εξώφυλλο μελέτης 22-2018  Προϋπολογισμός μελέτης 22-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 22-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 22-2018  ΤΕΥΔ 22-2018  Τεχνική έκθεση 22-2018  Τιμολόγιο μελέτης 22-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 22-2018  

Προκηρύξεις 0 Comment