ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

July 15, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΠΕΤΡΑΣ 20_2019

1.-Εξώφυλλο-μελέτης-20-2019Download 2.-Τεχνική-έκθεση-υλ.-ύδρ.-20-2019Download 3.-Προϋπολογισμός-μελέτης-υλ.-ύδρ.-20-2019Download 4.-Τιμολόγιο-μελέτης-υλ.-ύδρ.-20-2019Download 5.-Προϋπολογισμός-προσφοράς-υλ.-ύδρ.-20-2019Download 5.-Προϋπολογισμός-προσφοράς-υλ.-ύδρ.-20-2019Download 6.-Τιμολόγιο-προσφοράς-υλ.-ύδρ.-20-2019Download 6.-Τιμολόγιο-προσφοράς-υλ.-ύδρ.-20-2019Download Διακήρυξη-20-2019Download Συγγραφή-υποχρεώσεων-υλ.-ύδρ.-20-2019Download ΤΕΥΔ-20-2019Download ΤΕΥΔ-20-2019Download
Προκηρύξεις 0 Comment
July 15, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΚΟΡΙΝΟΥ 19_2019

1.-Εξώφυλλο-μελέτης-19-2019Download 2.-Τεχνική-έκθεση-υλ.-ύδρ.-19-2019Download 3.-Προϋπολογισμός-μελέτης-υλ.-ύδρ.-19-2019Download 4.-Τιμολόγιο-μελέτης-υλ.-ύδρ.-19-2019Download 5.-Προϋπολογισμός-προσφοράς-υλ.-ύδρ.-19-2019Download 5.-Προϋπολογισμός-προσφοράς-υλ.-ύδρ.-19-2019Download 6.-Τιμολόγιο-προσφοράς-υλ.-ύδρ.-19-2019Download 6.-Τιμολόγιο-προσφοράς-υλ.-ύδρ.-19-2019Download Διακήρυξη-19-2019Download Συγγραφή-υποχρεώσεων-υλ.-ύδρ.-19-2019Download ΤΕΥΔ-19-2019Download ΤΕΥΔ-19-2019Download
Προκηρύξεις 0 Comment
July 15, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 18_2019

1.-Εξώφυλλο-μελέτης-18-2019Download 2.-Τεχνική-έκθεση-υλ.-ύδρ.-18-2019Download 3.-Προϋπολογισμός-μελέτης-υλ.-ύδρ.-18-2019Download 4.-Τιμολόγιο-μελέτης-υλ.-ύδρ.-18-2019Download 5.-Προϋπολογισμός-προσφοράς-υλ.-ύδρ.-18-2019Download 5.-Προϋπολογισμός-προσφοράς-υλ.-ύδρ.-18-2019Download 6.-Τιμολόγιο-προσφοράς-υλ.-ύδρ.-18-2019Download 6.-Τιμολόγιο-προσφοράς-υλ.-ύδρ.-18-2019Download Διακήρυξη-18-2019Download Συγγραφή-υποχρεώσεων-υλ.-ύδρ.-18-2019Download ΤΕΥΔ-18-2019Download ΤΕΥΔ-18-2019Download
Προκηρύξεις 0 Comment
July 15, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΕΛΑΦΙΝΑΣ 17_2019

1.-Εξώφυλλο-μελέτης-17-2019Download 2.-Τεχνική-έκθεση-υλ.-ύδρ.-17-2019Download 3.-Προϋπολογισμός-μελέτης-υλ.-ύδρ.-17-2019Download 4.-Τιμολόγιο-μελέτης-υλ.-ύδρ.-17-2019Download 5.-Προϋπολογισμός-προσφοράς-υλ.-ύδρ.-17-2019Download 5.-Προϋπολογισμός-προσφοράς-υλ.-ύδρ.-17-2019Download 6.-Τιμολόγιο-προσφοράς-υλ.-ύδρ.-17-2019Download 6.-Τιμολόγιο-προσφοράς-υλ.-ύδρ.-17-2019Download Διακήρυξη-17-2019Download Συγγραφή-υποχρεώσεων-υλ.-ύδρ.-17-2019Download ΤΕΥΔ-17-2019Download ΤΕΥΔ-17-2019Download
Προκηρύξεις 0 Comment
July 15, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 16_2019

1.-Εξώφυλλο-μελέτης-16-2019Download 2.-Τεχνική-έκθεση-υλ.-αποχ.-16-2019Download 3.-Προϋπολογισμός-μελέτης-υλ.-αποχ.-16-2019Download 4.-Τιμολόγιο-μελέτης-υλ.-αποχ.-16-2019Download 5.-Προϋπολογισμός-προσφοράς-υλ.-αποχ.-16-2019Download 5.-Προϋπολογισμός-προσφοράς-υλ.-αποχ.-16-2019Download 6.-Τιμολόγιο-προσφοράς-υλ.-αποχ.-16-2019Download 6.-Τιμολόγιο-προσφοράς-υλ.-αποχ.-16-2019Download Διακήρυξη-16-2019Download Συγγραφή-υποχρεώσεων-υλ.-αποχ.-16-2019Download ΤΕΥΔ-16-2019Download ΤΕΥΔ-16-2019Download
Προκηρύξεις 0 Comment