Προκηρύξεις

10 Νοεμβρίου, 2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ» ΜΕΛ. 37/2020 προϋπολογισμού 18.000,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α

ΔιακήρυξηΛήψη Έντυπο-προσφοράςΛήψη ΕξώφυλλοΛήψη ΠρομέτρησηΛήψη ΠροϋπολογισμόςΛήψη Συγγραφή-υποχρεώσεωνΛήψη ΤΕΥΔΛήψη Τεχνική-έκθεσηΛήψη ΤιμολόγιοΛήψη
Προκηρύξεις
10 Νοεμβρίου, 2020

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» ΜΕΛ. 36/2020 προϋπολογισμού 40.000,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

ΔιακήρυξηΛήψη Έντυπο-προσφοράςΛήψη ΕξώφυλλοΛήψη ΠρομέτρησηΛήψη Συγγραφή-υποχρεώσεωνΛήψη Τεχνική-έκθεσηΛήψη ΤιμολόγιοΛήψη ΠροϋπολογισμόςΛήψη ΤΕΥΔΛήψη
Προκηρύξεις
29 Σεπτεμβρίου, 2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ – ΥΠΟΔΗΣΗΣ» ΜΕΛ. 24/2020 προϋπολογισμού 40.040,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

ΔιακήρυξηΛήψη Εξώφυλλο-Λήψη ΠρομέτρησηΛήψη Προϋπολογισμός-μελέτηςΛήψη Προϋπολογισμός-προσφοράςΛήψη Συγγραφή-υποχρεώσεωνΛήψη ΤΕΥΔ-1Λήψη Τεχνική-έκθεσηΛήψη Τιμολόγιο-μελέτηςΛήψη Τιμολόγιο-προσφοράςΛήψη
Προκηρύξεις
23 Σεπτεμβρίου, 2020

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ & ΚΟΡΙΝΟΥ

1.-Εξώφυλλο-Βλάβες-ΔΕ-ΠΑΡ-ΚΟΡΛήψη 2.ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗsigned2Λήψη 3.-Προϋπολογισμός-μελέτηςsigned2Λήψη 4.-Τιμολόγιο-Μελέτηςsigned2Λήψη 6.-Προμέτρησηsigned2Λήψη 7.-Αντιστοίχιση-Αρθρων-με-ΕΤΕΠsigned2Λήψη 8.-ΤΕΥΔΛήψη 8.-ΤΕΥΔΛήψη 9.-ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣSigned2Λήψη 10.-ΕΣΥ-signed2Λήψη ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΛΗΠΤΛήψη ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΛήψη
Προκηρύξεις