Προκηρύξεις

April 25, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ∆.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ

1. Εξώφυλλο μελέτης 11-2019Download 2. Τεχνική έκθεση 11-2019Download 3. Προμέτρηση 11-2019Download 4. Προϋπολογισμός μελέτης 11-2019Download 5. Τιμολόγιο μελέτης 11-2019Download 6. Συγγραφή υποχρεώσεων 11-2019Download 7. Προϋπολογισμός προσφοράς 11-2019Download 8. Τιμολόγιο προσφοράς 11-2019Download Διακήρυξη 11-2019Download ΤΕΥΔ 11-2019Download
Προκηρύξεις
April 25, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ∆.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

1. ΕΞΩΦΥΛΛΟDownload 2. Τεχνική έκθεση 10-2019Download 3. Προμέτρηση 10-2019Download 4. Προϋπολογισμός μελέτης 10-2019Download 5. Τιμολόγιο μελέτης 10-2019Download 6. Συγγραφή υποχρεώσεων 10-2019Download 7. Προϋπολογισμός προσφοράς 10-2019Download 8. Τιμολόγιο προσφοράς 10-2019Download Διακήρυξη 10-2019Download ΤΕΥΔ 10-2019Download
Προκηρύξεις
April 25, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

1. Εξώφυλλο μελέτηςDownload 2. Τεχνική ΈκθεσηDownload 3. ΠρομέτρησηDownload 4. Προϋπολογισμός μελέτηςDownload 5. Τιμολόγιο μελέτηςDownload 6. Συγγραφή υποχρεώσεωνDownload 7. Διακήρυξη 09-2019Download 8. Προϋπολογισμός προσφοράςDownload 9. Τιμολόγιο προσφοράςDownload ΤΕΥΔ 09-2019Download ΤΕΥΔ 09-2019 (doc)Download
Προκηρύξεις
April 25, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ

1. Εξώφυλλο μελέτηςDownload 2. Τεχνική ΈκθεσηDownload 3. ΠρομέτρησηDownload 4. Προϋπολογισμός μελέτηςDownload 5. Τιμολόγιο μελέτηςDownload 6. Συγγραφή υποχρεώσεωνDownload 7. Διακήρυξη 08-2019Download 8. Προϋπολογισμός προσφοράςDownload 9. Τιμολόγιο προσφοράςDownload ΤΕΥΔ 08-2019Download ΤΕΥΔ 08-2019 (doc)Download
Προκηρύξεις
April 25, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ

1. Εξώφυλλο μελέτηςDownload 2. Τεχνική ΈκθεσηDownload 3. ΠρομέτρησηDownload 4. Προϋπολογισμός μελέτηςDownload 5. Τιμολόγιο μελέτηςDownload 6. Συγγραφή υποχρεώσεωνDownload 7. Διακήρυξη 07-2019Download 8. Προϋπολογισμός προσφοράςDownload 9. Τιμολόγιο προσφοράςDownload ΤΕΥΔ 07-2019Download ΤΕΥΔ 07-2019 (doc)Download
Προκηρύξεις
April 25, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΕΛΑΦΙΝΑΣ

1. Εξώφυλλο μελέτηςDownload 2. Τεχνική ΈκθεσηDownload 3. ΠρομέτρησηDownload 4. Προϋπολογισμός μελέτηςDownload 5. Τιμολόγιο μελέτηςDownload 6. Συγγραφή υποχρεώσεωνDownload 7. Διακήρυξη 06-2019Download 8. Προϋπολογισμός προσφοράςDownload 9. Τιμολόγιο προσφοράςDownload ΤΕΥΔ 06-2019Download ΤΕΥΔ 06-2019 (doc)Download
Προκηρύξεις
March 28, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΣΥ ΓΣΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 – ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 – Σχέδια Μελέτης_signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΕΕΕΠ PDF & XML

Προκηρύξεις
March 28, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ν. ΧΡΑΝΗ

1. Εξώφυλλο μελέτης 5-2019Download 2. Τεχνική έκθεση 5-2019Download 3. Προμέτρηση 5-2019Download 4. Προϋπολογισμός μελέτης 5-2019Download 5. Τιμολόγιο μελέτης 5-2019Download 6. Συγγραφή υποχρεώσεων 5-2019Download 8. Προϋπολογισμός προσφοράς 5-2019Download 9. Τιμολόγιο προσφοράς 5-2019Download ΤΕΥΔ 05-2019Download 7. Διακήρυξη 05-2019Download
Προκηρύξεις