Προκηρύξεις

July 2, 2018

ΔΙΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΧΡΑΝΗΣ

 [μετατόπιση αντλιοστ 102 Προμέτρηση [μετατόπιση αντλιοστ.] 103 Εντυπο Προσφοράς [μετατόπιση αντλιοστ] 101 Προϋπολογισμός μελέτης  [μετατόπιση αντλιοστ] 151 Αντιστοίχιση Αρθρων με ΕΤΕΠ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ μετατόπιση αντλ. Χράν  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ μετατ. αντλ. Χρα. μετατόπιση αντλιοσ περίληψη διακήρ μετατόπιση αντλιοσΤΕΥΔ ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ μετατόπισης αντλιοστ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΑΣ ΧΡΑΝΗΣ προταση ΔΗΜΑΡΧΟΥ (1)   [μετατόπιση αντλιοστ.] 101 Μελέτη […]

Προκηρύξεις
June 22, 2018

«Έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση αντλιοστασίων ύδρευσης – αποχέτευσης» ΜΕΛ. 11/2018 προϋπολογισμού 60.000,00 Ευρώ

 Διακήρυξη 11-2018  Εξώφυλλο 11-2018  Προϋπολογισμός 11-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 11-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 11-2018  ΤΕΥΔ  Τεχνική έκθεση 11-2018  Τιμολόγιο μελέτης 11-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 11-2018

Προκηρύξεις
June 7, 2018

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ 15/11/17 ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ500

 Eπισκευή δίδυμου περίληψη διακήρ  [επισκευή διδύμου ] 101 Μελέτη ΣΑΥ  [επισκευή διδύμου ] 111 Μελέτη ΦΑΥ  [επισκευή διδύμου ] 101 Προϋπολογισμός μελέτης  [επισκευή διδύμου ] 102 Προμέτρηση  [επισκευή διδύμου ] 103 Εντυπο Προσφοράς  [επισκευή διδύμου ] 111 Τιμολόγιο Μελέτης  [επισκευή διδύμου ] 151 Αντιστοίχιση Αρθρων με ΕΤΕΠ  Eπισκευή δίδυμου περίληψη διακήρ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ επισκ δίδυμ ύδρ […]

Προκηρύξεις
May 29, 2018

Μελέτη 8/2018 ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ

 Διακήρυξη μηχανημάτων 8-2018  Εξώφυλλο μελέτης 8-2018  Προϋπολογισμός μελέτης 8-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 8-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 8-2018  ΤΕΥΔ 8-2018  Τεχνική έκθεση 8-2018  Τιμολόγιο 8-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 8-2018

Προκηρύξεις
May 2, 2018

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Ε.Ε.Λ. ΚΟΡΙΝΟΥ ΜΕΛ. 4/2018

 Εξώφυλλο μελέτης 4-2018  Προϋπολογισμός 4-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 4-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 4-2018  ΤΕΥΔ 4-2018  Τεχνική έκθεση 4-2018  Τιμολόγιο μελέτης 4-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 4-2018  Διακήρυξη 4-2018

Προκηρύξεις
May 2, 2018

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛ.3/2018

 Eξώφυλλο 3-2018  Διακήρυξη συντήρηση αντλιοστασίων 3-2018  Προϋπολογισμός 3-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 3-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 3-2018  ΤΕΥΔ 3-2018  Τεχνική έκθεση 3-2018  Τιμολόγιο μελέτης 3-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 3-2018

Προκηρύξεις
May 2, 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΛ. 2/2018

 Διακήρυξη 2-2018  Εξώφυλλο μελέτης 2-2018  Προμέτρηση 2-2018  Προϋπολογισμός μελέτης 2-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 2-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 2-2018  ΤΕΥΔ 2-2018  Τεχνική έκθεση 2-2018  Τιμολόγιο μελέτης 2-2018

Προκηρύξεις
May 2, 2018

Μίσθωση μηχανημάτων για Δ.Ε. Ελαφίνας» ΜΕΛ. 7/2018 προϋπολογισμού 59.950,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α

 Διακήρυξη μηχανημάτων 7-2018  Εξώφυλλο μελέτης 7-2018  Προϋπολογισμός μελέτης 7-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 7-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 7-2018  ΤΕΥΔ 7-2018  Τεχνική έκθεση 7-2018  Τιμολόγιο 7-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 7-2018

Προκηρύξεις
January 11, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ K βλαβών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ K βλαβών νέο  [Βλάβες Κ] 103 Εντυπο Προσφοράς  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ K βλαβών  K Βλάβες περίληψη διακήρ  Κ Βλάβες τεχν.εκθ  [Βλάβες Κ] 101 Προϋπολογισμός μελέτης  [Βλάβες Κ] 151 Αντιστοίχιση Αρθρων με ΕΤΕΠ [Βλάβες Κ] 102 Προμέτρηση  Κ Βλάβες ΤΕΥΔ  [Βλάβες Κ] 101 Μελέτη ΣΑΥ  [Βλάβες Κ] 111 Μελέτη ΦΑΥ  [Βλάβες […]

Προκηρύξεις
November 2, 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ.1/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1 /2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1_2017  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017 – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ (5)  

Προκηρύξεις