Προκηρύξεις

15 Ιουλίου, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΕΛΑΦΙΝΑΣ 17_2019

1.-Εξώφυλλο-μελέτης-17-2019Download 2.-Τεχνική-έκθεση-υλ.-ύδρ.-17-2019Download 3.-Προϋπολογισμός-μελέτης-υλ.-ύδρ.-17-2019Download 4.-Τιμολόγιο-μελέτης-υλ.-ύδρ.-17-2019Download 5.-Προϋπολογισμός-προσφοράς-υλ.-ύδρ.-17-2019Download 5.-Προϋπολογισμός-προσφοράς-υλ.-ύδρ.-17-2019Download 6.-Τιμολόγιο-προσφοράς-υλ.-ύδρ.-17-2019Download 6.-Τιμολόγιο-προσφοράς-υλ.-ύδρ.-17-2019Download Διακήρυξη-17-2019Download Συγγραφή-υποχρεώσεων-υλ.-ύδρ.-17-2019Download ΤΕΥΔ-17-2019Download ΤΕΥΔ-17-2019Download
Προκηρύξεις
15 Ιουλίου, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 16_2019

1.-Εξώφυλλο-μελέτης-16-2019Download 2.-Τεχνική-έκθεση-υλ.-αποχ.-16-2019Download 3.-Προϋπολογισμός-μελέτης-υλ.-αποχ.-16-2019Download 4.-Τιμολόγιο-μελέτης-υλ.-αποχ.-16-2019Download 5.-Προϋπολογισμός-προσφοράς-υλ.-αποχ.-16-2019Download 5.-Προϋπολογισμός-προσφοράς-υλ.-αποχ.-16-2019Download 6.-Τιμολόγιο-προσφοράς-υλ.-αποχ.-16-2019Download 6.-Τιμολόγιο-προσφοράς-υλ.-αποχ.-16-2019Download Διακήρυξη-16-2019Download Συγγραφή-υποχρεώσεων-υλ.-αποχ.-16-2019Download ΤΕΥΔ-16-2019Download ΤΕΥΔ-16-2019Download
Προκηρύξεις
15 Ιουλίου, 2019

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ∆.Ε. ΠΕΤΡΑΣ 15_2019

1.-Εξώφυλλο-μελέτης-15-2019Download 2.-Τεχνική-έκθεση-15-2019Download 3.-Προϋπολογισμός-μελέτης-15-2019Download 4.-Τιμολόγιο-15-2019Download 5.-Συγγραφή-υποχρεώσεων-15-2019Download 6.-Προϋπολογισμός-προσφοράς-15-2019Download 6.-Προϋπολογισμός-προσφοράς-15-2019Download 7.-Τιμολόγιο-προσφοράς-15-2019Download 7.-Τιμολόγιο-προσφοράς-15-2019Download Διακήρυξη-15-2019Download ΤΕΥΔ-15-2019Download ΤΕΥΔ-15-2019Download
Προκηρύξεις
15 Ιουλίου, 2019

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ∆.Ε. ΚΟΡΙΝΟΥ 14_2019

1.-Εξώφυλλο-μελέτης-14-2019Download 2.-Τεχνική-έκθεση-14-2019Download 3.-Προϋπολογισμός-μελέτης-14-2019Download 4.-Τιμολόγιο-14-2019Download 5.-Συγγραφή-υποχρεώσεων-14-2019Download 6.-Προϋπολογισμός-προσφοράς-14-2019Download 6.-Προϋπολογισμός-προσφοράς-14-2019Download 7.-Τιμολόγιο-προσφοράς-14-2019Download 7.-Τιμολόγιο-προσφοράς-14-2019Download Διακήρυξη-14-2019Download ΤΕΥΔ-14-2019Download ΤΕΥΔ-14-2019Download
Προκηρύξεις
15 Ιουλίου, 2019

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ∆.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ 13_2019

1.-Εξώφυλλο-μελέτης-13-2019Download 2.-Τεχνική-έκθεση-13-2019Download 3.-Προϋπολογισμός-μελέτης-13-2019Download 4.-Τιμολόγιο-13-2019Download 5.-Συγγραφή-υποχρεώσεων-13-2019Download 6.-Προϋπολογισμός-προσφοράς-13-2019Download 6.-Προϋπολογισμός-προσφοράς-13-2019Download 7.-Τιμολόγιο-ΠΡΟΣΦΟΡΆς-13-2019-2Download 7.-Τιμολόγιο-ΠΡΟΣΦΟΡΆς-13-2019-1Download Διακήρυξη-13-2019Download ΤΕΥΔ-13-2019Download ΤΕΥΔ-13-2019Download
Προκηρύξεις
15 Ιουλίου, 2019

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ∆.Ε. ΕΛΑΦΙΝΑΣ 12_2019

1.-Εξώφυλλο-μελέτης-12-2019Download 2.-Τεχνική-έκθεση-12-2019Download 3.-Προϋπολογισμός-μελέτης-12-2019Download 4.-Τιμολόγιο-12-2019Download 5.-Συγγραφή-υποχρεώσεων-12-2019Download 6.-Προϋπολογισμός-προσφοράς-12-2019Download 6.-Προϋπολογισμός-προσφοράς-12-2019Download 7.-Τιμολόγιο-προσφοράς-12-2019Download 7.-Τιμολόγιο-προσφοράς-12-2019Download Διακήρυξη-12-2019Download ΤΕΥΔ-12-2019Download ΤΕΥΔ-12-2019Download
Προκηρύξεις
25 Απριλίου, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ∆.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ

1. Εξώφυλλο μελέτης 11-2019Download 2. Τεχνική έκθεση 11-2019Download 3. Προμέτρηση 11-2019Download 4. Προϋπολογισμός μελέτης 11-2019Download 5. Τιμολόγιο μελέτης 11-2019Download 6. Συγγραφή υποχρεώσεων 11-2019Download 7. Προϋπολογισμός προσφοράς 11-2019Download 8. Τιμολόγιο προσφοράς 11-2019Download Διακήρυξη 11-2019Download ΤΕΥΔ 11-2019Download
Προκηρύξεις
25 Απριλίου, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ∆.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

1. ΕΞΩΦΥΛΛΟDownload 2. Τεχνική έκθεση 10-2019Download 3. Προμέτρηση 10-2019Download 4. Προϋπολογισμός μελέτης 10-2019Download 5. Τιμολόγιο μελέτης 10-2019Download 6. Συγγραφή υποχρεώσεων 10-2019Download 7. Προϋπολογισμός προσφοράς 10-2019Download 8. Τιμολόγιο προσφοράς 10-2019Download Διακήρυξη 10-2019Download ΤΕΥΔ 10-2019Download
Προκηρύξεις
25 Απριλίου, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

1. Εξώφυλλο μελέτηςDownload 2. Τεχνική ΈκθεσηDownload 3. ΠρομέτρησηDownload 4. Προϋπολογισμός μελέτηςDownload 5. Τιμολόγιο μελέτηςDownload 6. Συγγραφή υποχρεώσεωνDownload 7. Διακήρυξη 09-2019Download 8. Προϋπολογισμός προσφοράςDownload 9. Τιμολόγιο προσφοράςDownload ΤΕΥΔ 09-2019Download ΤΕΥΔ 09-2019 (doc)Download
Προκηρύξεις