Προκηρύξεις

25 Απριλίου, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ

1. Εξώφυλλο μελέτηςDownload 2. Τεχνική ΈκθεσηDownload 3. ΠρομέτρησηDownload 4. Προϋπολογισμός μελέτηςDownload 5. Τιμολόγιο μελέτηςDownload 6. Συγγραφή υποχρεώσεωνDownload 7. Διακήρυξη 08-2019Download 8. Προϋπολογισμός προσφοράςDownload 9. Τιμολόγιο προσφοράςDownload ΤΕΥΔ 08-2019Download ΤΕΥΔ 08-2019 (doc)Download
Προκηρύξεις
25 Απριλίου, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ

1. Εξώφυλλο μελέτηςDownload 2. Τεχνική ΈκθεσηDownload 3. ΠρομέτρησηDownload 4. Προϋπολογισμός μελέτηςDownload 5. Τιμολόγιο μελέτηςDownload 6. Συγγραφή υποχρεώσεωνDownload 7. Διακήρυξη 07-2019Download 8. Προϋπολογισμός προσφοράςDownload 9. Τιμολόγιο προσφοράςDownload ΤΕΥΔ 07-2019Download ΤΕΥΔ 07-2019 (doc)Download
Προκηρύξεις
25 Απριλίου, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΕΛΑΦΙΝΑΣ

1. Εξώφυλλο μελέτηςDownload 2. Τεχνική ΈκθεσηDownload 3. ΠρομέτρησηDownload 4. Προϋπολογισμός μελέτηςDownload 5. Τιμολόγιο μελέτηςDownload 6. Συγγραφή υποχρεώσεωνDownload 7. Διακήρυξη 06-2019Download 8. Προϋπολογισμός προσφοράςDownload 9. Τιμολόγιο προσφοράςDownload ΤΕΥΔ 06-2019Download ΤΕΥΔ 06-2019 (doc)Download
Προκηρύξεις
28 Μαρτίου, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΣΥ ΓΣΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 – ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 – Σχέδια Μελέτης_signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΕΕΕΠ PDF & XML

Προκηρύξεις
28 Μαρτίου, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ν. ΧΡΑΝΗ

1. Εξώφυλλο μελέτης 5-2019Download 2. Τεχνική έκθεση 5-2019Download 3. Προμέτρηση 5-2019Download 4. Προϋπολογισμός μελέτης 5-2019Download 5. Τιμολόγιο μελέτης 5-2019Download 6. Συγγραφή υποχρεώσεων 5-2019Download 8. Προϋπολογισμός προσφοράς 5-2019Download 9. Τιμολόγιο προσφοράς 5-2019Download ΤΕΥΔ 05-2019Download 7. Διακήρυξη 05-2019Download
Προκηρύξεις
19 Μαρτίου, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΛ: 4/2019

1. Εξώφυλλο μελέτης 4-2019Download 2. Τεχνική έκθεση 4-2019Download 3. Προμέτρηση 4-2019Download 4. Προϋπολογισμός μελέτης 4-2019Download 5. Τιμολόγιο μελέτης 4-2019Download 6. Συγγραφή υποχρεώσεων 4-2019Download 7. Διακήρυξη Καυσίμων 19-2018Download 8. Προϋπολογισμός προσφοράς 04-2019Download 9. Τιμολόγιο προσφοράς 04-2019Download ΤΕΥΔ 05-2019Download ΤΕΥΔ 05-2019 docDownload
Προκηρύξεις
11 Μαρτίου, 2019

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ∆.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 01/2019

1. Εξώφυλλο μηχανήματα ΔΕ Κατερίνης 01_2019Download 2. Τεχνική έκθεση μηχανήματα ΔΕ Κατερίνης 01-2019Download 3. Προϋπολογισμός μηχανήματα ΔΕ Κατερίνης 01_2019Download 4. Τιμολόγιο μηχανήματα ΔΕ Κατερίνης 01_2019Download 5. Συγγραφή υποχρεώσεων μηχανήματα ΔΕ Κατερίνης 01_2019Download 6. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01_2019Download 7. TEYDDownload 8. ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 01_2019Download
Προκηρύξεις
8 Μαρτίου, 2019

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Ε.Ε.Λ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔιακήρυξηDownload Τεχνική έκθεσηDownload Τεχνική περιγραφή 03_2019Download Προϋπολογισμός 03_2019Download Τεχνικές προδιαγραφές 03_2019Download Συγγραφή ΥποχρεώσεωνDownload Έντυπο Οικονομικής ΠροσφοράςDownload ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ DOCDownload ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣDownload
Προκηρύξεις