Προκηρύξεις

May 3, 2017

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΜΕΛ. 17/2017

  1. Εξώφυλλο μελέτης 17-2017 2 Τεχνική έκθεση 17-2017 3 Προϋπολογισμός 17-2017 4 Τιμολόγιο 17-2017 5 Συγγραφή 17-2017 6 Διακύρηξη 17-2017 7 Προϋπολογισμός προσφοράς 17-2017 8 Τιμολόγιο προσφοράς 17-2017 9 ΤΕΥΔ  

Προκηρύξεις
May 3, 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΟΥ. ΜΕΛ. 16/2017

   1 Εξώφυλλο μελέτης 16-2017  2 Τεχνική έκθεση 16-2017  3 Προϋπολογισμός 16-2017  4 Τιμολόγιo 16-2017  5 Συγγραφή υποχρεώσεων 16-2017  6 Διακύρηξη 16-2017  7 Προϋπολογισμός προσφοράς 16-2017  8 Τιμολόγιο προσφοράς 16-2017  9 ΤΕΥΔ

Προκηρύξεις
March 17, 2017

Προμήθεια υλικών ύδρευσης για Δ.Ε. Κατερίνης. ΜΕΛ. 12/2017

 1. Microsoft Word – Εξώφυλλο μελέτης 12-2017.  2. Microsoft Word – Τεχνική έκθεση υλ. ύδρ. 12-2017  3. Microsoft Word – Προϋπολογισμός μελέτης υλ. ύδρ. 12-2017  4. Microsoft Word – Προμέτρηση υλ. ύδρ. 12-2017  5. Microsoft Word – Τιμολόγιο μελέτης υλ. ύδρ. 12-2017  6. Microsoft Word – Συγγραφή υποχρεώσεων υλ. ύδρ. 12-2017  7. Microsoft Word – […]

Προκηρύξεις
March 17, 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΊΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ του έργου : “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ” ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 11/2017

 α Προυπολογισμός προσφοράς υλικών 11_2017  β Τιμολόγιο Προσφοράς 11_2017  Διακήρυξη υλικών 11_2017  Μελέτη υλικών 11_2017  Περίληψη Διακήρυξη υλικών 11_2017  ΤΕΥΔ υλικών 11_2017

Προκηρύξεις
February 20, 2017

Μελέτη μίσθωσης μηχανημάτων Δ.Ε. ΕΛΑΦΙΝΑΣ 10/2017

 1 Εξώφυλο μελέτης μηνανημάτων 10_2017  2 Τεχνική έκθεση μηχανημάτων 10_2017  3 Προυπολογισμός μελέτης μηχανημάτων 10_2017 Δ.Ε. Ελαφίνας  4 Προμέτρηση μελέτης μηχανημάτων 10_2017  5 Τιμολόγιο μελέτης μηχανήματα 10_2017  6 Συγγραφή υποχρεώσεων μηχανήματα 10_2017  7 Διακήρυξη μηχανημάτων 10_2017  α Προυπολογισμός προσφοράς μηχανημάτων 10_2017 Δ.Ε. Ελαφίνας  β Τιμολόγιο προσφοράς μηχανήματα 10_2017  Υπεύθυνη δήλωση 1  Υπεύθυνη δήλωση 2  

Προκηρύξεις
February 16, 2017

Μελέτη 7-2017 “Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Κατερίνης”

 1. Εξώφυλλο μελέτης 7-2017  2. Τεχνική έκθεση  3. Προϋπολογισμός 7-2017  4. Προμέτρηση 7-2017  5. Συγγραφή υποχρεώσεων 7-2017  6. Διακήρυξη θερμού ασφαλτομίγματος 7-2017  7. Προϋπολογισμός προσφοράς 7-2017  8. Υπεύθυνη δήλωση 1  9. Υπεύθυνη δήλωση 2

Προκηρύξεις
February 16, 2017

Μελέτη μίσθωσης μηχανημάτων Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΟΥ 9/2017

 1 Εξώφυλο μελέτης μηνανημάτων 9_2017  2 Τεχνική έκθεση μηχανημάτων 9_2017   3 Προυπολογισμός μελέτης μηχανημάτων 9_2017  4 Προμέτρηση μελέτης μηχανημάτων 9_2017  5 Τιμολόγιο μελέτης μηχανήματα 9_2017  6 Συγγραφή υποχρεώσεων μηχανήματα 9_2017  7 Διακήρυξη μηχανημάτων 9_2017  α Προυπολογισμός προσφοράς μηχανημάτων 9_2017  β Τιμολόγιο προσφοράς μηχανήματα 9_2017  Υπεύθυνη δήλωση 1  Υπεύθυνη δήλωση 2

Προκηρύξεις