Blog

13/04/2020

Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ/ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

Η ΔΕΥΑ Κατερίνης ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές της πράξης
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ/ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) ΣΤΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ», όπως έχουν συνταχθεί από το αρμόδιο τμήμα της επιχείρησης. Η
ανωτέρω πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ”Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” σύμφωνα με την
υπ΄αριθμ. 4385/2-8-2018 Απόφαση της ΕΥΔ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ Ω6ΒΜ7ΛΛ-Ρ3Μ).
Επισημαίνεται ότι η ανάρτηση δεν αποτελεί έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας και ότι η ΔΕΥΑ Κατερίνης διατηρεί το
απόλυτο δικαίωμα να λάβει ή όχι υπόψη της ή να τροποποιήσει τις παρατηρήσεις των οικονομικών φορέων που θα
συμμετέχουν στη διαβούλευση και να τις ενσωματώσει ή όχι στο τελικό κείμενο τεχνικών προδιαγραφών που θα
αποτελέσει μέρος των εγγράφων διαγωνιστικής διαδικασίας. Η διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα 20
ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών στο ΕΣΗΔΗΣ. Η παρούσα ανακοίνωση θα
αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
(http://www.eprocurement.gov.gr), στον σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κατερίνης
(http://www.deyakat.gr/). Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας
Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών.

Κατερίνη 10 / 04 / 2020
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ

Μπουσνάκης

Ενημέρωση
About deyakat.gr