ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

27/04/2020

Καθαρισμός & Εύρυθμη Λειτουργία Ε.Ε.Λ. Κατερίνης

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης προέβη σε αποψίλωση χόρτων και ευπρεπισμό σε ολόκληρο τον περιβάλλοντα χώρο των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Κατερίνης. Συγκεκριμένα το Σαββατοκύριακο 25-26 Απριλίου 2020 συνεργείο με κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό ανέλαβε αφενός την κοπή των χόρτων, θάμνων και ποών, και αφετέρου την συσσώρευση και την αποκομιδή των απορριμμάτων που προέκυψαν.

Καταυτό τον τρόπο οι εγκαταστάσεις της Ε.Ε.Λ. είναι καθόλα έτοιμες και προστατευμένες έναντι της αντιπυρικής περιόδου ενώ παράλληλα διασφαλίζεται και η ασφάλεια του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού έναντι ερπετών και φιδιών.

Πέρα από την έξωθεν καλή μαρτυρία-εμφάνιση και καλλωπισμό του περιβάλλοντα χώρου των εγκαταστάσεων της Ε.Ε.Λ. Κατερίνης συνεχίζεται καθόλη την διάρκεια της ημέρας η παρακολούθηση των  προϊόντων της εξόδου της εγκατάστασης. Συγκεκριμένα αυτόματα μηχανήματα λαμβάνουν δείγματα των προϊόντων της εξόδου και ενημερώνουν άμεσα για την τήρηση των συγκεντρώσεων των στοιχείων. Παράλληλα προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κάνει περαιτέρω μετρήσεις με σκοπό την διαρκή εναρμόνιση των εξερχομένων προϊόντων στα προβλεπόμενα όρια που έχουν καθοριστεί από την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προς τον τελικό αποδέκτη.

Συνεπώς η εύρυθμη λειτουργία του Βιολογικού Σταθμού Κατερίνης είναι εξασφαλισμένη και αποδεικνύεται και με σειρά αποτελεσμάτων αναλύσεων των αποβλήτων από το πιστοποιημένο συνεργαζόμενο εξωτερικό εργαστήριο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Μπουσνάκης Αστέριος

Νέα , , ,