Έργα – Επενδύσεις

H Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κατερίνης (ΔΕΥΑΚ) είναι μια από τις μεγαλύτερες Δημοτικές Επιχειρήσεις του κλάδου της, σύγχρονη, με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.
Η ΔΕΥΑΚ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα. Το 1981 με το Π.Δ. 41/28-12-1981 περιήλθε στη σημερινή της νομική μορφή και έκτοτε διέπεται ως προς τη λειτουργία και την οργάνωσή της από τις διατάξεις του Ν.1069/80 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», ο οποίος ορίζει το αντικείμενο και τις αρμοδιότητές της, που είναι: η παροχή υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης, καθώς και η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων (Βιολογικός Καθαρισμός) στην περιοχή της αρμοδιότητάς της.
Το αντικείμενο και οι αρμοδιότητές της διευρύνθηκαν με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων του Δήμου Κατερίνης όπως ορίζεται στο ΦΕΚ 748/15-06-2001.
Προεδρικά Διατάγματα   pdf   pdf   pdf

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΥΑΚ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 1. Οφείδης Σάββας
 2. Φώτης Ορέστης
 3. Διαμαντοπούλου Ευαγγελία
 4. Κοκαβίδης Γεώργιος
 5. Παγωνίδης Ελευθέριος
 6. Κεραμιδιώτης Ευστάθιος
 7. Μπουσνάκης Αστέριος
 8. Κασιμίδης Αριστείδης
 9. Αναγνωστόπουλος Θεοφάνης
 10. Παλάγκα Ευαγγελία
 11. Καλιακός Σοφοκλής
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 1. Γεωργιάδης Μιχαήλ
 2. Ιορδανίδης Παναγιώτης
 3. Τσιουκάνης Κωνσταντίνος
 4. Λάζος Χρήστος
 5. Καρυπίδης Σάββας
 6. Συμεωνίδης Ιωάννης
 7. Κυριακίδης Γεώργιος
 8. Παρλαπάνης Ιάσων
 9. Ηλιάδης Σταύρος
 10. Ευαγγελοπούλου Ελένη
 11. Κατανάς Νικόλαος

Έργα – Επενδύσεις

Η ΔΕΥΑΚ από το 1985 έχει επιτελέσει ένα ογκώδες έργο υποδομής, που επηρεάζει καθοριστικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης: Υδροδοτεί την πόλη της Κατερίνης και τα Δημοτικά Διαμερίσματα Χράνης, Άνω Άγ. Ιωάννη, Σβορώνου, Νεοκαισάρειας και εργατικές κατοικίες Π. Κεραμιδίου. Οι πελάτες της ύδρευσης (αριθμός υδρομέτρων) είναι 31.487 και το μήκος των αγωγών της φτάνει τα 195.000μ.
Η ετήσια παραγωγή νερού ξεπερνάει τα 6.000.000 κυβικά μέτρα. Το νερό είναι υγιεινό, πλήρως ελεγμένο στα εξοπλισμένα με σύγχρονη τεχνολογία Εργαστήρια (Χημικό – Μικροβιολογικό). Επιπλέον το νερό ελέγχεται σε τακτά διαστήματα από το εξωτερικό διαπιστευμένο με ISO17025 – ISO9001 – QS κ.λ.π. εργαστήριο της AGROLAB. Το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων ανέρχεται στα 145.000μ. και οι αγωγοί ακαθάρτων στα 170.000μ.
Ο Βιολογικός Καθαρισμός κατασκευής έτους 1990 με δυνατότητα επεξεργασίας 16.000 κυβικών μέτρων λυμάτων ημερησίως αναβαθμίστηκε το έτος 2008 και λειτουργεί κανονικά. Ακολούθησε η κατασκευή του νέου έργου «Εκσυγχρονισμός και Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων» με την λειτουργία του οποίου το έτος 2009 η συνολική δυναμικότητα της εγκατάστασης φθάνει τα 32.000 κυβικά μέτρα ημερησίως. Εξυπηρετεί την Κατερίνη, το Δημοτικό Διαμέρισμα Ν. Χράνης και τον Δήμο Παραλίας.
Οι επενδύσεις της ΔΕΥΑΚ σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της, από το 1983 έως σήμερα ανέρχονται σε σημερινές τιμές στα 59.246.050,00 €.
Τα έργα χρηματοδοτήθηκαν από το 1983 μέχρι σήμερα από ιδίους πόρους, δανεισμό και επιχορηγήσεις από το 1ο και 2ο Ταμείο Συνοχής καθώς και το πρόγραμμα ΜΟΠ.Οι Διοικητικές και Τεχνικές υπηρεσίες της ΔΕΥΑΚ είναι συγκεντρωμένες στα γραφεία Κατερίνης, οδός Σβορώνου 17. Έδρα του μηχανολογικού εξοπλισμού της Επιχείρησης είναι οι εγκαταστάσεις της στην περιοχή Εμποροπανήγυρης. Στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΚ περιλαμβάνονται επίσης ο Βιολογικός Καθαρισμός Κατερίνης & Κορινού και οι εκτάσεις των γεωτρήσεων στη Βροντού.
6000000μ3 ετήσια παραγωγή νερού
31487 πελάτες (αριθμός υδρομέτρων)
195000μέτρα μήκος αγωγών
145000μέτρα δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων

Χαιρετισμός Προέδρου

ΣΑΒΒΑΣ ΟΦΕΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Η διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας του νερού όπως και του δημόσιου χαρακτήρα του, αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος με την ορθολογική διαχείριση των υδάτων αλλά και των υγρών αποβλήτων αποτελεί διαχρονική μέριμνα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κατερίνης.
Για τη νέα διοίκηση της ΔΕΥΑΚ η υψηλού επιπέδου κατάρτιση των εργαζομένων και η επαρκής επιστημονική στελέχωση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια εποχή που η εναρμόνιση με τα σύγχρονα δεδομένα και τις τεχνολογικές εξελίξεις πρέπει να μας βρίσκει έτοιμους να προσαρμοστούμε και να προσφέρουμε στους δημότες όλο και καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες.
Στόχος μας για τα επόμενα χρόνια είναι η δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών και ανθρώπινου δυναμικού που θα βρίσκεται διαρκώς κοντά στον πολίτη και τις ανάγκες του, με άμεση ανταπόκριση σε κάθε αίτημά του. Στο πλαίσιο της διαφανούς λειτουργίας της επιχείρησης ο κάθε δημότης θα είναι σε θέση να γνωρίζει ότι κάθε επένδυσή μας στο πλαίσιο της ανταποδοτικής λειτουργίας της ΔΕΥΑΚ, στοχεύει άμεσα στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής όλων των συμπολιτών μας.
Βασικές μας προτεραιότητες είναι ο εξορθολογισμός των οικονομικών, η μείωση του κόστους διαχείρισης με την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, η περαιτέρω στελέχωση των υπηρεσιών με εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό, η επένδυση σε νέες τεχνολογίες και η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευση, καθώς και η αναβάθμιση και επέκταση των Ε.Ε.Λ. Κατερίνης και Κορινού.
Σε αγαστή συνεργασία με τους εργαζόμενους θα καταστήσουμε τη ΔΕΥΑΚ μία σύγχρονη επιχείρηση που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής και θα συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
Σάββας Οφείδης
Πρόεδρος ΔΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Χαιρετισμός Δημάρχου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΜΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η υλοποίηση έργων υποδομής στρατηγικής σημασίας από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κατερίνης αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη νέα διοίκησή του Δήμου Κατερίνης.

Η ΔΕΥΑ Κατερίνης διαχειρίζεται το πολυτιμότερο δημόσιο αγαθό, το νερό καθώς και τα υγρά απόβλητα, διαδραματίζοντας έτσι έναν σημαντικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Στην κατεύθυνση αυτή, μαζί με τους εργαζόμενους της επιχείρησης θα επιδιώξουμε τα επόμενα χρόνια να καταστήσουμε τη ΔΕΥΑΚ μια δημοτική επιχείρηση που θα διαδραματίζει έναν κομβικό ρόλο στην διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής για όλους μας.

Στόχος μας η εδραίωση της σχέσης εμπιστοσύνης της ΔΕΥΑΚ με τους δημότες, με κριτήριο αφενός τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και τη διασφάλιση της ανταποδοτικής λειτουργίας της και αφετέρου την αρτιότερη οργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης με τον διαρκή εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων που έχει υπό την ευθύνη της με την αξιοποίηση όλων των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων.

Ας ξανακερδίσουμε μαζί το στοίχημα της καθημερινότητας.

Ιωάννης Ντούμος

Δήμαρχος Κατερίνης