Νόμοι

 1. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
  pdf
 2. Κανονισμός ΄Υδρευσης
  pdf
 3. Κανονισμός Αποχέτευσης
  pdf
 4. Διαχείριση Λυμάτων
  pdf
 5. Οδηγία για τα Αστικά Λύματα 91/271
  pdf
 6. Άδειες Χρήσης Υδάτων ΚΥΑ 43504/2005
  pdf
 7. Ποιότητα Νερού 93/83
  pdf
 8. Διαχειριστική Επάρκεια
  pdf
 9. Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191 Α΄)
  pdf

Δείτε ακόμα