Επέκταση και εκσυγχρονισμός

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του έργου «Εκσυγχρονισμού και Επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Κατερίνης και ήδη λειτουργεί κανονικά.
Ένα έργο που στοίχισε 8,316,260,32 ευρώ και έγινε από την ΔΕΥΑΚ με συγχρηματοδοτήση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Κράτους.Ένα έργο που αύξησε την δυναμικότητα της υπάρχουσας εγκατάστασης, ώστε αυτή να είναι επαρκής και για να δεχτεί την επιπλέον παροχή λυμάτων λόγω της επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Κατερίνης καθώς και από τη σύνδεση των Δ.Δ. του Δήμου Παραλίας και του Δήμου Δίου. Επιπλέον η εγκατάσταση θα μπορεί να δεχτεί βοθρολύματα από οικισμούς των Δήμων που δεν εξυπηρετούνται προς το παρόν από το δίκτυο και μεταφέρονται με βυτιοφόρα οχήματα.
Η υφιστάμενη εγκατάσταση θα διατηρηθεί αναβαθμισμένη πλέον επειδή ήδη έχουν γίνει έργα εκσυγχρονισμού της που εγγυώνται την ομαλή και σωστή λειτουργία της μέχρι την συμπλήρωση του ωφέλιμου χρόνου ζωής της. Τα νέα έργα της επέκτασης, καταλαμβάνουν μια έκταση 62 στρεμμάτων ανάμεσα στην υφιστάμενη εγκατάσταση και τον Ποταμό Αίσονα.
Οι οικισμοί που πρόκειται να εξυπηρετηθούν από το έργο συγκεντρώνουν πάνω από το 50% του πληθυσμού του νομού και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες το ποσοστό αυτό θα αυξάνεται. Συνολικά ο πληθυσμός που θα εξυπηρετείται αναμένεται να ανέλθει στις 120.000 άτομα κατά το θέρος της προσεχούς 20ετίας. Η Κατερίνη διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο εκτιμάται ότι εξυπηρετεί σήμερα το 90% της πόλης και επεκτείνεται σταδιακά για να καλύψει το σύνολο αυτής. Το δίκτυο δέχεται αστικά λύματα, αλλά και υγρά απόβλητα από ορισμένες μικρές γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες που βρίσκονται στην περίμετρο της πόλης καθώς και από το νοσοκομείο της πόλης.
Τα νέα έργα επεξεργασίας αποτελούνται από παράλληλες γραμμές επεξεργασίας και θα υλοποιηθούν σε δύο Φάσεις (Α’ και Β’), όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Με την παρούσα εργολαβία κατασκευάσθηκαν τα απαιτούμενα έργα της Α’ Φάσης. (που καλύπτουν τις ανάγκες της επόμενης 20ετιας)
Για το τμήμα της βιολογικής επεξεργασίας κατασκευάσθηκαν δύο νέες γραμμές επεξεργασίας για συνολική δυναμικότητα 80.000 ατόμων, επιπλέον της δυναμικότητας της υφιστάμενης εγκατάστασης που ανέρχεται σε περίπου 40.000 άτομα. Με αυτή τη δυναμικότητα η εγκατάσταση θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανερχόμενες παροχές της προσεχούς 20ετίας.
[vc_images_carousel images=”2975,2976,2977,2978,2979,2980,2981,2982″ img_size=”large” slides_per_view=”5″ hide_pagination_control=”yes”]
Η Β’ Φάση της κατασκευής των έργων θα περιλαμβάνει αύξηση της δυναμικότητας του νέου τμήματος της βιολογικής επεξεργασίας κατά 100%.
Για το σκοπό αυτό, έχει προβλεφθεί η δυνατότητα παράλληλης επέκτασης με δύο άλλες γραμμές επεξεργασίας, ώστε η συνολική δυναμικότητα των νέων έργων  να ανέλθει μελλοντικά σε 160.000 άτομα που καλύπτει τις ανάγκες της 40ετίας. Κατά τη φάση αυτή, η υφιστάμενη εγκατάσταση (παλαιός βιολογικός) θεωρείται ότι θα έχει συμπληρώσει τον ωφέλιμο χρόνο ζωής της και ενδεχομένως  να χρησιμοποιείται μόνο περιστασιακά, ανάλογα με τις ανάγκες και τα δεδομένα της εποχής. Η ανάγκη υλοποίησης της Β’ Φάσης κατασκευής του έργου θα διαπιστωθεί μελλοντικά, σε συνάρτηση με την αύξηση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού και την υλοποίηση των έργων αποχέτευσης στους λοιπούς οικισμούς της περιοχής.
Τα έργα που κατασκευάστηκαν για την αύξηση της δυναμικότητας της εγκατάστασης εφαρμόζουν την πλέον σύγχρονη και δοκιμασμένη τεχνολογία, ώστε να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή απόδοση με αξιόπιστη λειτουργία και χαμηλό κόστος. Εκτός από την απομάκρυνση του οργανικού φορτίου, επιτυγχάνεται και υψηλός βαθμός νιτρικοποίησης και απονιτρικοποίησης για την αφαίρεση του αζώτου, καθώς και βιολογική αφαίρεση του μεγαλύτερου μέρους του εισερχόμενου φωσφόρου.
Το σύστημα επεξεργασίας που εφαρμόζεται στα νέα έργα βασίζεται στη μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού με δυνατότητα βιολογικής απομάκρυνσης του αζώτου και του φωσφόρου, αλλά διαθέτει και στάδιο πρωτοβάθμιας καθίζησης για τη μείωση του οργανικού φορτίου.
Η εγκατάσταση θα εξακολουθεί να δέχεται βοθρολύματα και λοιπά απόβλητα που μεταφέρονται με βυτία, όμως το σύστημα υποδοχής και προεπεξεργασίας των βοθρολυμάτων κατασκευάσθηκε εξαρχής. Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της μονάδας και τον καλύτερο λειτουργικό έλεγχο και παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων εγκαταστάθηκε σύστημα αποτελούμενο από κεντρικό προγραμματιζόμενο ελεγκτή και τοπικούς ελεγκτές. Το σύστημα  δομήθηκε κατά τρόπο ώστε να επικοινωνεί με σύστημα εποπτικού ελέγχου και τηλεχειρισμού (SCADA) μέσω H/Y. Μέσω του H/Y γίνεται καταγραφή και έλεγχος όλων των παραμέτρων λειτουργίας και συστημάτων της εγκατάστασης, ενώ υπάρχει δυνατότητα να αυτοματοποιηθούν οι κυριότερες λειτουργίες.
Η διάθεση των επεξεργασμένων υγρών γίνεται στον ποταμό Αίσονα με αγωγό βαρύτητας, αλλά και εναλλακτικά μέσω αντλιοστασίου αναπέτασης, σε περιπτώσεις ανύψωσης της στάθμης του λόγω πλημμυρικής παροχής.
Η καθαρότητα των ακτών και γενικά η προστασία του περιβάλλοντος που ήδη είναι ορατή μετά τις επεμβάσεις στον υφιστάμενο Βιολογικό διατηρείται περισσότερο εξασφαλισμένη με την λειτουργία του νέου Βιολογικού.

Δείτε ακόμα

Ο Βιολογικός καθαρισμός Κατερίνης αποτελεί το σημαντικότερο έργο προστασίας του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Πιερίας. Η λειτουργία του έργου δίνει την δυνατότητα… Περισσότερα
[vc_separator style=”style-4″]
Ένα γιγαντιαίο έργο της ΔΕΥΑΚ, ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Ένα έργο έμπρακτης αγάπης προς το περιβάλλον το οποίο έχει μεγάλα οφέλη όχι μόνο για το Δήμο Κατερίνης αλλά για όλο το νομό Πιερίας. Φέτος ούτε μια σταγόνα λύματος «έφυγε» ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ… Περισσότερα