ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις βιοχημικές και φυσικοχημικές αναλύσεις του πόσιμου νερού που παρέχει στους καταναλωτές η ΔΕΥΑΚ, καθώς και τα πιστοποιητικά επιτροπής ραδιενέργειας από τις μετρήσεις που γίνονται σε όλα τα σημεία δειγματοληψίας.

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 2023

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2023