Χρήσιμα Έντυπα

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
  pdf
 2. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
  pdf
 3. ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
  pdf
 4. ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ
  pdf
 5. ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ
  pdf
 6. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
  pdf
 7. ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
  pdf
 8. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
  1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΣΩ ΑΑΔΕ
  2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ – ΠΑΡΟΧΗΣ
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) pdf
  *ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Δείτε ακόμα