Η ρύθμιση καταργείται:

  • Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες δόσεις
  • Εάν δεν εξοφλούνται οι τρέχοντες λογαριασμοί.