Υφιστάμενη εγκατάσταση

Ένα γιγαντιαίο έργο της ΔΕΥΑΚ, ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Ένα έργο έμπρακτης αγάπης προς το περιβάλλον το οποίο έχει μεγάλα οφέλη όχι μόνο για το Δήμο Κατερίνης αλλά για όλο το νομό Πιερίας. Φέτος ούτε μια σταγόνα λύματος «έφυγε» ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ από το βιολογικό σταθμό. Η καθαρή θάλασσα και οι αμέτρητες θετικές μαρτυρίες πολιτών και επιχειρηματιών που ασχολούνται με τον τουρισμό είναι η επισφράγιση όλου αυτού του μεγάλου εγχειρήματος.
Στον υφιστάμενο Βιολογικό καθαρισμό ολοκληρωθήκαν οι εργασίες συντηρήσεων, βελτιώσεων και επεκτάσεων που έλαβαν χώρα από το καλοκαίρι του 2007 έως σήμερα.Με τις εργασίες συντήρησης και βελτίωσης του υπάρχοντος Βιολογικού Καθαρισμού, καθαρίστηκαν και συντηρήθηκαν όλες οι μονάδες της Εγκατάστασης και επανήλθαν σε κατάσταση λειτουργίας καλύτερη από την κατάσταση που βρισκόταν η Εγκατάσταση όταν αυτή παραδόθηκε από τους κατασκευαστές της.
Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις αφορούσαν:
Την ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ. Έγινε καθαρισμός, συντήρηση, επισκευές, εγκατάσταση πρόσθετων σύγχρονων μηχανημάτων
Την ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΑΜΩΣΗΣ ΛΙΠΟΣΥΛΛΟΓΗΣ. Έγινε καθαρισμός, συντήρηση, αυτοματοποίηση λειτουργιών
Τις ΜΟΝΑΔΕΣ BIOXYBLOCKS. Έγινε ευρέως έκτασης επισκευή και τοποθέτηση νεας ισχυρής αντλίας
Την ΜΟΝΑΔΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ. Kατασκευάστηκε νέα μονάδας χλωρίωσης με αυτόματα όργανα
Την ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΑΣΠΗΣ με την καλύτερη διαχείριση της λάσπης αποφεύγεται δαπάνη 400.000 ευρώ ετησίως
Τον ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Μ/Τ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εγκαταστάθηκε νέα μονάδα πυκνωτών
Τα ΚΤΗΡΙΑΚΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ. Έγιναν παρεμβάσεις για τον καθαρισμό, αποκατάσταση και εξωραϊσμό των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου
Την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Το προσωπικό του Βιολογικού , συμμετείχε στην όλη προσπάθεια, είναι ήδη πολύ εκπαιδευμένο και μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στην εργασία παρακολούθησης της λειτουργίας του Βιολογικού
[vc_images_carousel images=”2975,2976,2977,2978,2979,2980,2981,2982″ img_size=”large” slides_per_view=”5″ hide_pagination_control=”yes”]
Η Β’ Φάση της κατασκευής των έργων θα περιλαμβάνει αύξηση της δυναμικότητας του νέου τμήματος της βιολογικής επεξεργασίας κατά 100%.
Για το σκοπό αυτό, έχει προβλεφθεί η δυνατότητα παράλληλης επέκτασης με δύο άλλες γραμμές επεξεργασίας, ώστε η συνολική δυναμικότητα των νέων έργων  να ανέλθει μελλοντικά σε 160.000 άτομα που καλύπτει τις ανάγκες της 40ετίας. Κατά τη φάση αυτή, η υφιστάμενη εγκατάσταση (παλαιός βιολογικός) θεωρείται ότι θα έχει συμπληρώσει τον ωφέλιμο χρόνο ζωής της και ενδεχομένως  να χρησιμοποιείται μόνο περιστασιακά, ανάλογα με τις ανάγκες και τα δεδομένα της εποχής. Η ανάγκη υλοποίησης της Β’ Φάσης κατασκευής του έργου θα διαπιστωθεί μελλοντικά, σε συνάρτηση με την αύξηση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού και την υλοποίηση των έργων αποχέτευσης στους λοιπούς οικισμούς της περιοχής.
Τα έργα που κατασκευάστηκαν για την αύξηση της δυναμικότητας της εγκατάστασης εφαρμόζουν την πλέον σύγχρονη και δοκιμασμένη τεχνολογία, ώστε να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή απόδοση με αξιόπιστη λειτουργία και χαμηλό κόστος. Εκτός από την απομάκρυνση του οργανικού φορτίου, επιτυγχάνεται και υψηλός βαθμός νιτρικοποίησης και απονιτρικοποίησης για την αφαίρεση του αζώτου, καθώς και βιολογική αφαίρεση του μεγαλύτερου μέρους του εισερχόμενου φωσφόρου.
Το σύστημα επεξεργασίας που εφαρμόζεται στα νέα έργα βασίζεται στη μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού με δυνατότητα βιολογικής απομάκρυνσης του αζώτου και του φωσφόρου, αλλά διαθέτει και στάδιο πρωτοβάθμιας καθίζησης για τη μείωση του οργανικού φορτίου.
Η εγκατάσταση θα εξακολουθεί να δέχεται βοθρολύματα και λοιπά απόβλητα που μεταφέρονται με βυτία, όμως το σύστημα υποδοχής και προεπεξεργασίας των βοθρολυμάτων κατασκευάσθηκε εξαρχής. Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της μονάδας και τον καλύτερο λειτουργικό έλεγχο και παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων εγκαταστάθηκε σύστημα αποτελούμενο από κεντρικό προγραμματιζόμενο ελεγκτή και τοπικούς ελεγκτές. Το σύστημα  δομήθηκε κατά τρόπο ώστε να επικοινωνεί με σύστημα εποπτικού ελέγχου και τηλεχειρισμού (SCADA) μέσω H/Y. Μέσω του H/Y γίνεται καταγραφή και έλεγχος όλων των παραμέτρων λειτουργίας και συστημάτων της εγκατάστασης, ενώ υπάρχει δυνατότητα να αυτοματοποιηθούν οι κυριότερες λειτουργίες.
Η διάθεση των επεξεργασμένων υγρών γίνεται στον ποταμό Αίσονα με αγωγό βαρύτητας, αλλά και εναλλακτικά μέσω αντλιοστασίου αναπέτασης, σε περιπτώσεις ανύψωσης της στάθμης του λόγω πλημμυρικής παροχής.
Η καθαρότητα των ακτών και γενικά η προστασία του περιβάλλοντος που ήδη είναι ορατή μετά τις επεμβάσεις στον υφιστάμενο Βιολογικό διατηρείται περισσότερο εξασφαλισμένη με την λειτουργία του νέου Βιολογικού.

Δείτε ακόμα

Ο Βιολογικός καθαρισμός Κατερίνης αποτελεί το σημαντικότερο έργο προστασίας του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Πιερίας. Η λειτουργία του έργου δίνει την δυνατότητα… Περισσότερα
[vc_separator style=”style-4″]
Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του έργου «Εκσυγχρονισμού και Επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Κατερίνης και ήδη λειτουργεί κανονικά…. Περισσότερα