Βλάβες
23510 45330

Τμήμα Προμηθειών

23510 45328

Τηλεφωνικό Κέντρο
23510 45300

Γενική Διευθύντρια
23510 45304

Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών
23510 45305

Οικονομική Υπηρεσία
23510 45304

Τμήμα Λογαριασμών
23510 45309

Γραμματεία Προέδρου
23510 45315

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • 3 + 10 =