ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Το έργο προϋπολογισμού 430.000 € αφορά στην βελτίωση τμημάτων του εσωτερικού Δικτύου ύδρευσης της Δ. Κ. Κατερίνης και πιο συγκεκριμένα την αντικατάσταση των αγωγών από αμίαντο στις οδούς Ζαλόγγου – 25ης Μαρτίου – Μιαούλη – Σβορώνου – Τερζοπούλου .

Συνολικό μήκος υπό αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Κατερίνης : 3.935,00 m.

Σκοπός του εξεταζόμενου έργου είναι η αντικατάσταση και βελτίωση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Δ.Κ. Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης.

Το υφιστάμενο δίκτυο που αποτελείται κατά κανόνα από αμιαντοσωλήνες 10 atm, είναι πεπαλαιωμένο και δεν λείπουν τα προβλήματα που οφείλονται σε διαρροές ή βλάβες των συνδέσεων και αστοχίες των αγωγών. Τα προβλήματα αυτά λύνονται προσωρινά και κατά καιρούς έχουν αντικατασταθεί μικρά τμήματα των αγωγών με αγωγούς από PVC.

Η αντικατάσταση του δικτύου θεωρείται επιβεβλημένη, για λόγους που έχουν σχέση με την δημόσια υγεία, την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της περιοχής και την οικονομία του νερού. Η αντικατάσταση των αγωγών του δικτύου θα γίνει με αγωγούς πολυαιθυλενίου ονομαστικής αντοχής 12,5 atm.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ”ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, Α.Π. Απόφασης ένταξης 5789 / 2021.

”ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Τ.Κ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ (Α ΦΑΣΗ)”

Η εργολαβία  ”ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Τ.Κ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ (Α ΦΑΣΗ)” αφορά στην κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της Τ.Κ. Παραλίας.

Θα κατασκευαστούν σωληνωτοί αγωγοί και κιβωτοειδείς οχετοί, καθώς και τα απαραίτητα έργα προστασίας του στομίου εκβολής της στραγγιστικής τάφρου Τ2 στην θαλάσσια περιοχή βόρεια της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας του Δήμου Κατερίνης ώστε να προστατευτεί ο οικισμός από πλημμύρες.

Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ”ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, Α.Π. Απόφασης ένταξης 21958/27-11-2020.

«ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

  1. Εισαγωγή

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή νέων ενισχυτικών αγωγών συνολικού μήκους 11,1 km στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της πόλης της Κατερίνης καθώς επίσης και την κατασκευή διάταξης πιεζόθραυσης στον δίδυμο αγωγό προσαγωγής της δεξαμενής του Σβορώνου.  Η κατασκευή των ενισχυτικών αγωγών είναι επιβεβλημένη δεδομένου ότι οι κύριοι αγωγοί του υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου της πόλης καθίστανται ανεπαρκείς σε περιόδους αυξημένης κατανάλωσης και ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο.

  • Προτεινόμενο έργο

Νέοι κύριοι αγωγοί

Θα κατασκευαστούν  νέοι κύριοι ενισχυτικοί αγωγοί στο εσωτερικό δίκτυο που μαζί με τους υφιστάμενους θα σχηματίζουν ένα συνολικό δίκτυο κυρίων αγωγών βροχωτής διάταξης. Τα μήκη του νέου δικτύου κατανέμονται ανά διάμετρο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Εξωτερική  διάμετρος (mm)Μήκος (m)Υλικό
   
5001271Χυτοσίδηρος
4001434
3552729   Πολυαιθυλένιο
2501409
2002613
1601638

Διάταξη πιεζόθραυσης

Πριν τη διάβαση του δίδυμου χαλύβδινου αγωγού τροφοδοσίας από το Λεύκο ποταμό που βρίσκεται δυτικά της πόλης, προβλέπεται η κατασκευή φρεατίου πιεζόθραυσης. Κάθε αγωγός θα εκτραπεί στο φρεάτιο όπου μέσω διάταξης που θα περιλαμβάνει σχετική ρυθμιστική βαλβίδα, θα πραγματοποιείται πτώση της πίεσης στην έξοδο του φρεατίου σε κατάλληλα επίπεδα ώστε όλα τα σημεία του δικτύου κατάντι να έχουν επίπεδα πιέσεων χαμηλότερα από τα μέγιστα επιτρεπτά.

Πέρα από την προβληματική υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με τις πιέσεις, η παρουσία του φρεατίου πιεζόθραυσης στη διάταξη κρίνεται απαραίτητη δεδομένου ότι με την προσθήκη των νέων κύριων αγωγών θα υπάρξει μείωση του ύψους των απωλειών στο δίκτυο με αντίστοιχη αύξηση των πιέσεων στο σύνολό του. 

Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.