ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

11/06/2020

Συντηρήσεις & Αναβαθμίσεις Υδρευτικών Υποδομών Τ.Κ. Σεβαστής & Αγ. Δημητρίου

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης με προσήλωση στον στόχο της, που είναι η αδιάλειπτη υδροδότηση και η ποιοτική παροχέτευση με πόσιμο νερό υψηλής ποιότητας, στο σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων, την Πέμπτη & Παρασκευή 4&5 Ιουνίου 2020 προέβη σε εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των υδρευτικών υποδομών των Τ.Κ. Σεβαστής και Αγ. Δημητρίου.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ανέφερε χαρακτηριστικά: «την Πέμπτη 4 Ιουνίου συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. προέβησαν σε καθαρισμό της υδρευτικής δεξαμενής της Τ.Κ Σεβαστής. Παράλληλα την Παρασκευή 5 Ιουνίου συνεργεία της Δ.Ε.Υ.ΑΚ. προέβησαν σε τοποθέτηση δυο νέων φίλτρων καθαρισμού και νέων δικλείδων εντός του χώρου της δεξαμενής ύδρευσης της Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου. Τα φίλτρα τοποθετήθηκαν επί των αγωγών μεταφοράς νερού τόσο της πηγής από τα Πιέρια Όρη όσο και αυτής από τους πρόποδες του Ολύμπου. Σημειώνεται πως η πηγή των Πιερίων Όρεων μετά από την αντικατάσταση τμήματος του αγωγού της πλέον μεταφέρει (μετά από αρκετά χρόνια) και αυτή πόσιμο νερό. Με τις συγκεκριμένες επεμβάσεις η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. προσδοκά εκτός από την παροχέτευση (κατά το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου) της Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου εξολοκλήρου με πηγαίο νερό ανώτερης ποιότητας και την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας από τον περιορισμό της χρήσης της γεώτρησης της Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου ».

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Μπουσνάκης Αστέριος

Νέα