ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

09/07/2024

Ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της μελέτης του υδάτινου δυναμικού του Δήμου Κατερίνης

Νέα