Blog

15/07/2021

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΝ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 13/2021

Αναλυτικότερα τα έργα τα οποία προγραµµατίζει να εκτελέσει η ∆ΕΥΑ Κατερίνης µε
αυτεπιστασία στο έτος 2021-2022 και στα οποία θα χρησιµοποιηθούν τα λατοµικά
θραυστά υλικά είναι:
• Αποκατάσταση των δικτύων ύδρευσης – αποχ/σης των Τοπικών και ∆ηµοτικών
κοινοτήτων του ∆ήµου Κατερίνης
• Επέκταση των δικτύων ύδρευσης – αποχ/σης των Τοπικών και ∆ηµοτικών κοινοτήτων
του ∆ήµου Κατερίνης
• Συντήρηση των δικτύων ύδρευσης – αποχ/σης των Τοπικών και ∆ηµοτικών
κοινοτήτων του ∆ήµου Κατερίνης
• Εργασίες συντήρησης στον Βιολογικό Κατερίνης
• Εργασίες συντήρησης στον Βιολογικό Κορινού.
Η µεταφορά των αµµοχάλικων θα γίνεται µε αυτοκίνητα της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. ή
µισθωµένα από τη ∆.Ε.Υ.Α.Κ. και δεν βαρύνει τον µειοδότη.

Προκηρύξεις , , ,
About deyakat.gr