ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

04/05/2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης ενημερώνει πως την Πέμπτη 05 Μαΐου 2022 θα υπάρχει διακοπή της υδροδότησης στην Τ.Κ. Παραλίας και συγκεκριμένα σε όλο το μήκος της οδού Ολύμπου κατά το διάστημα από 08:00π.μ. μέχρι 17:00μ.μ. τουλάχιστον. Ο ακριβής χρόνος της διακοπής θα καθοριστεί με βάση την εξέλιξη των εκτελούμενων εργασιών.

Ο λόγος της διακοπής υδροδότησης στο δίκτυο ύδρευσης έγκειται στην γειτνίαση του αγωγού ύδρευσης με τον χώρο εκτέλεσης εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή σημαντικής βλάβης του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων.

Ζητούμε την κατανόηση των καταναλωτών.

Ο Πρόεδρος

Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Συμεωνίδης Ιωάννης

Ενημέρωση