Ενημέρωση

27/10/2022

ΧΛΩΡΙΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ
ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022.

Η παρούσα μελέτη αφορά την διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων για τον έλεγχο τηςποιότητας του πόσιμου νερού και συγκεκριμένα του συνόλου των απαιτουμένωνδειγμάτων των παραμέτρων στο σύνολο των Τ.Κ. του Δήμου, για το έτος 2022.Οι εργαστηριακές αναλύσεις αφορούν παραμέτρους, παρακολούθησης του νερού, πουορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία,(Απόφαση Γ1(Δ)/ΓΠ οικ.67322 του 2017, ΑπόφασηΠ/112/1057/2016).

Ενημέρωση
10/10/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης ενημερώνει πως την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 θαυπάρχει καθολική διακοπή στην υδροδότηση στα κάτωθι σημεία: Τ.Κ. Ν. Κεραμιδίου περιοχή Εργατικών Κατοικίων Τ.Κ. Π. Κεραμιδίου περιοχή Ν. Νοσοκομείουκαθότι από τις 9:00 το πρωί μέχρι και τις 13:30 το μεσημέρι συνεργείο τηςύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. θα εκτελεί εργασίες αποκατάστασης σε διαρροή τουκεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού […]

Ενημέρωση
28/09/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης ενημερώνει πως την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 θαυπάρχει διακοπή νερού επί των οδών: Ζαφειράκη Τραπεζούντος Σεφέρη Δ. Νίκα καθώς και της οδός Θεσσαλονίκης πέριξ των παραπάνω οδών.από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι.Ο λόγος της διακοπής υδροδότησης στο δίκτυο ύδρευσης έγκειται στηναντικατάσταση των τριών (3) παλαιών-αναχρονιστικών κεντρικών βανών […]

Ενημέρωση
21/09/2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης ενημερώνει πως την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022 θαυπάρχει διακοπή της υδροδότησης στις κάτωθι περιοχές της Δ.Ε. Παραλίας τουΔήμου Κατερίνης: Δ.Κ. Καλλιθέα Παραλία Δ.Κ. Καλλιθέας – Γρέβενι Beach bars μετά το τέλος της Τ.Κ. Παραλίας Δ.Κ. Περίστασης περιοχή πίσω από το γήπεδο ποδοσφαίρουΟ λόγος της διακοπής υδροδότησης έγκειται στην ανάγκη επισκευών στοαντλιοστάσιο ύδρευσης-γεώτρησης […]

Ενημέρωση
17/09/2022

ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης ενημερώνει πως την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022 θα υπάρχει διακοπή της υδροδότησης στις κάτωθι περιοχές της Κατερίνης: Καταφυγιώτικα Ευαγγελικά Αλβανικός Τεκές και Αγ. Παρασκευής Εκατέρωθεν της οδού Ζαλόγγου. Η διάρκεια διακοπής της υδροδότησης θα είναι από τις 07:30π.μ. μέχρι και τις 10:00π.μ.. Ο λόγος της διακοπής υδροδότησης έγκειται στην έκτακτη ανάγκη που […]

Ενημέρωση
07/09/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης ενημερώνει θα υπάρχει προγραμματισμένη καθολική διακοπή νερού στην πόλης της Κατερίνης από τις 01:00 το ξημέρωμα μέχρι και τις 05:00 το πρωί της Πέμπτης 8 Σεπτεμβρίου 2022. Η διακοπή σχετίζεται με προγραμματισμένη συντήρηση των δίδυμων αγωγών μεταφοράς νερού της Κατερίνης. Ζητούμε την κατανόηση των καταναλωτών και τους προτρέπουμε στην αποθήκευση ποσότητας νερού […]

Ενημέρωση
03/09/2022

ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α Κατερίνης ενημερώνει  πως σήμερα Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022 θαυπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή των Ευαγγελικών και των Αστικών μέχρι αργά το απόγευμα. Η διακοπή σχετίζεται με έκτακτη βλάβη στο κεντρικό δίκτυο που προέκυψε τα ξημερώματα.Ζητούμε την κατανόηση σας, το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης καταβάλει ήδη τις μέγιστες προσπάθειες για την άμεση αποκατάσταση της […]

Ενημέρωση
12/07/2022

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης ενημερώνει πως την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022 και για τις επόμενες τέσσερις (4) εβδομάδες θα εκτελούνται εργασίες επί της οδού Νικ. Πλαστήρα. Οι εργασίες εκτελούνται στα πλαίσια του έργου ‘’Αγωγοί μεταφοράς νερού πόλης Κατερίνης» και σχετίζονται με την τοποθέτηση νέου αγωγού ύδρευσης πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2,  Ονομ. […]

Ενημέρωση
10/05/2022

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού 90.123,00 ευρώ προβλέπεται η προμήθεια και ημεταφορά καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Η εν λόγω προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 «ΔημόσιεςΣυμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)» για διεξαγωγή ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Ενημέρωση
10/05/2022

ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης ενημερώνει πως την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 θα υπάρχει έκτακτη διακοπή της υδροδότησης σε όλο το μήκος της οδού 25ης Μαρτίου στην Κατερίνη κατά το διάστημα από 10:00π.μ. μέχρι 15:00μ.μ. τουλάχιστον. Ο ακριβής χρόνος της διακοπής θα καθοριστεί με βάση την εξέλιξη των εκτελούμενων εργασιών. Ο λόγος της διακοπής υδροδότησης στο δίκτυο […]

Ενημέρωση