ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

26/10/2023

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣΤΗΣ ΔΚ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27/2022ΠΥ: 1.150.000€

Η παρούσα μελέτη με προϋπολογισμό 1.150.000€ αφορά την αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου
ύδρευσης της Δ.Κ. Καλλιθέας του Δήμου Κατερίνης Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.
Το νέο δίκτυο θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των κατοίκων αλλά και θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες πυρόσβεσης του οικισμού.

Προκηρύξεις , , ,