ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

31/10/2023

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης ενημερώνει πως από την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 και για τις επόμενες τέσσερις (4) εβδομάδες θα εκτελούνται εργασίες επί της οδού Μακεδονίας της Παραλίας στο ύψος της παραλίας Καλλιθέας-Γρέβενι.

Οι εργασίες εκτελούνται στα πλαίσια του έργου ‘’Αποχέτευση ομβρίων Παραλίας (Ά Φάση)’’. Συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν τα αναγκαία τεχνικά για την ολοκλήρωση του έργου στο συγκεκριμένο τμήμα και συγκεκριμένα της Τάφρου Τ2 (βόρειος περιμετρικός οχετός).

Η έγκριση της μελέτης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Δημοτικής οδού Μακεδονίας έως το βόρειο άκρο του οικισμού Παραλίας χορηγήθηκε με τον ΑΔΑ:Ψ31ΩΕΤ-Φ0Α από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ της Π.Κ.Μ. Η εξυπηρέτηση της κίνησης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόμνημα σχεδίου (ΦΕΚ905/20.05.2011) ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  
Μπουσνάκης Αστέριος

Ενημέρωση , , , ,