ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

22/11/2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ»

Με την παρούσα μελέτη η τεχνική υπηρεσία εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του ποσίμου νερού στις τοπικές περιοχές ευθύνης της καθώς και τη Το αντικείμενο της μελέτης είναι η λειτουργικού, συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου και διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης στην ΔΕ Παραλίας, εξοπλισμού για την εξ’ αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο διαχείριση του συνολικού
προσφερόμενου ύδατος προς τους τελικούς καταναλωτές. Ο τρόπος επίλυσης του προβλήματος σχεδιάστηκε από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία Η παρούσα μελέτη, έχει τίτλο ΔΕ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ” και προτείνεται για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα ΜΕΤΑΒΑΣΗ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμπληρωματική και βρίσκεται σε απολυτή συνέργεια με προηγούμενες οποίες στόχευαν στον εκσυγχρονισμό των δικτύων ύδρευσης μείωση των απωλειών και την εξασφάλιση της επαρκούς ποσότητας και ποιότητας πόσιμου νερού.


Προκηρύξεις , , , , ,