ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

14/05/2024

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2024

  1. Αμμοχάλικο χοντρό κόσκινο διαβάθμισης 0-100mm 1.500 τόνοι
  2. Θραυστό υλικό λατομείου 3Α 6.500 τόνοι
  3. Άμμος λατομείου πλυμένη 1.000 τόνοι
    Χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους, με την πίστωση να βαρύνει τον Κ.Α. 24-
    01-04 του προϋπολογισμού του 2024 της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Προκηρύξεις