Προκηρύξεις

20/02/2017

Μελέτη μίσθωσης μηχανημάτων Δ.Ε. ΕΛΑΦΙΝΑΣ 10/2017

 1 Εξώφυλο μελέτης μηνανημάτων 10_2017  2 Τεχνική έκθεση μηχανημάτων 10_2017  3 Προυπολογισμός μελέτης μηχανημάτων 10_2017 Δ.Ε. Ελαφίνας  4 Προμέτρηση μελέτης μηχανημάτων 10_2017  5 Τιμολόγιο μελέτης μηχανήματα 10_2017  6 Συγγραφή υποχρεώσεων μηχανήματα 10_2017  7 Διακήρυξη μηχανημάτων 10_2017  α Προυπολογισμός προσφοράς μηχανημάτων 10_2017 Δ.Ε. Ελαφίνας  β Τιμολόγιο προσφοράς μηχανήματα 10_2017  Υπεύθυνη δήλωση 1  Υπεύθυνη δήλωση 2  

Προκηρύξεις
16/02/2017

Μελέτη 7-2017 “Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Κατερίνης”

 1. Εξώφυλλο μελέτης 7-2017  2. Τεχνική έκθεση  3. Προϋπολογισμός 7-2017  4. Προμέτρηση 7-2017  5. Συγγραφή υποχρεώσεων 7-2017  6. Διακήρυξη θερμού ασφαλτομίγματος 7-2017  7. Προϋπολογισμός προσφοράς 7-2017  8. Υπεύθυνη δήλωση 1  9. Υπεύθυνη δήλωση 2

Προκηρύξεις
16/02/2017

Μελέτη μίσθωσης μηχανημάτων Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΟΥ 9/2017

 1 Εξώφυλο μελέτης μηνανημάτων 9_2017  2 Τεχνική έκθεση μηχανημάτων 9_2017   3 Προυπολογισμός μελέτης μηχανημάτων 9_2017  4 Προμέτρηση μελέτης μηχανημάτων 9_2017  5 Τιμολόγιο μελέτης μηχανήματα 9_2017  6 Συγγραφή υποχρεώσεων μηχανήματα 9_2017  7 Διακήρυξη μηχανημάτων 9_2017  α Προυπολογισμός προσφοράς μηχανημάτων 9_2017  β Τιμολόγιο προσφοράς μηχανήματα 9_2017  Υπεύθυνη δήλωση 1  Υπεύθυνη δήλωση 2

Προκηρύξεις
16/02/2017

Μελέτη μίσθωσης μηχανημάτων 8/2017

 1 Εξώφυλο μελέτης μηνανημάτων 8_2017  2 Τεχνική έκθεση μηχανημάτων 8_ 2017  3 Προυπολογισμός μελέτης μηχανημάτων 8_2017  4 Προμέτρηση μελέτης μηχανημάτων 8_2017  5 Τιμολόγιο μελέτης μηχανήματα 8_2017  6 Συγγραφή υποχρεώσεων μηχανήματα 8_2017  7 Διακήρυξη μηχανημάτων 8_2017  α Προυπολογισμός προσφοράς μηχανημάτων 8_2017  β Τιμολόγιο προσφοράς μηχανήματα 8_2017  Υπεύθυνη δήλωση 1  Υπεύθυνη δήλωση 2

Προκηρύξεις
07/02/2017

Συνοπτικός διαγωνισμός για την “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 3/2017”.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κατερίνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της μελέτης για την «Εφαρμογή μεθόδου βιο-ενίσχυσης στην ΕΕΛ Κατερίνης», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολική προμήθειας 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.  Περίληψη διακήρυξης   Μελέτη Βιο-ενίσχυσης   Υπεύθυνη […]

Προκηρύξεις
06/02/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΝ» ΜΕΛ. 5/2017 προϋπολογισμού 49.692,00 Ευρώ

   1 Εξώφυλλο μελέτης 5-2017  2 Τεχνική έκθεση 5-2017  3 Προϋπολογισμός μελέτης 5-2017  4 Προμέτρηση μελέτης 5-2017  5 Τιμολόγιο μελέτης 5-2017  6 Συγγραφή υποχρεώσεων 5-2017  7 Διακήρυξη αμμοχάλικων 5-2017  8 Προϋπολογισμός προσφοράς 5-2017  9 Τιμολόγιο προσφοράς 5-2017  10 Υπεύθυνη δήλωση 1  11 Υπεύθυνη δήλωση 2  

Προκηρύξεις
06/02/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΜΕΛ. 4/2017 προϋπολογισμού 58.828,62 Ευρώ

  1.Εξώφυλλο μελέτης 4-2017  2.Διακήρυξη καυσίμων 4-2017  3.Προμέτρηση 4-2017  4.Προϋπολογισμός μελέτης 4-2017  5.Προϋπολογισμός προσφοράς 4-2017  6.Συγγραφή υποχρεώσεων 4-2017 7.Τεχνική έκθεση 4-2017 8.Τιμολόγιο μελέτης 4-2017  9.Υπεύθυνη δήλωση 1  10.Υπεύθυνη δήλωση 2  

Προκηρύξεις