Tag Archives: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

14/05/2024

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2024

Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 37.125,00 ευρώ αφορά την προμήθειαθραυστών υλικών λατομείου που θα ενσωματωθούν σε έργα αυτεπιστασίας τηςΔ.Ε.Υ.Α.Κ.Προβλέπεται η προμήθεια των παρακάτω ειδών αμμοχάλικων:

Προκηρύξεις
03/04/2024

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού 74.075,50 ευρώ προβλέπεται η προμήθεια και ημεταφορά καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Η εν λόγω προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 «ΔημόσιεςΣυμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)» για διεξαγωγή ηλεκτρονικού διαγωνισμού.Προβλέπεται η προμήθεια των παρακάτω ειδών:

Προκηρύξεις
27/08/2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 395.040,00 € (πλέον Φ.Π.Α)

ΜΕΡΟΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΠεριβάλλον της σύμβασηςΣυνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Α.Φ.Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Ύδρευση και η Αποχέτευση.Αντικείμενο της σύμβασηςΗ προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού αφορούν εξοπλισμό σε αντλιοστάσια αποχέτευσης καιύδρευσης καθώς και στην Εγκαταστάση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) ΚατερίνηςΕιδικότερα η προμήθεια και εγκατάσταση αφορά: […]

Προκηρύξεις
20/07/2023

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΝ” ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2023

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΗ παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 59.944,45 ευρώ αφορά την προμήθειαθραυστών υλικών λατομείου που θα ενσωματωθούν σε έργα αυτεπιστασίας τηςΔ.Ε.Υ.Α.Κ.Προβλέπεται η προμήθεια των παρακάτω ειδών αμμοχάλικων:

Προκηρύξεις
15/07/2021

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΝ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 13/2021

Αναλυτικότερα τα έργα τα οποία προγραµµατίζει να εκτελέσει η ∆ΕΥΑ Κατερίνης µεαυτεπιστασία στο έτος 2021-2022 και στα οποία θα χρησιµοποιηθούν τα λατοµικάθραυστά υλικά είναι:• Αποκατάσταση των δικτύων ύδρευσης – αποχ/σης των Τοπικών και ∆ηµοτικώνκοινοτήτων του ∆ήµου Κατερίνης• Επέκταση των δικτύων ύδρευσης – αποχ/σης των Τοπικών και ∆ηµοτικών κοινοτήτωντου ∆ήµου Κατερίνης• Συντήρηση των δικτύων ύδρευσης – […]

Προκηρύξεις