Tag Archives: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

10/11/2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ”

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού 49.500,00 ευρώ προβλέπεται η άντληση και ημεταφορά λυμάτων στον Βιολογικό Καθαρισμό, σε περιπτώσεις βλαβών του δικτύουαποχέτευσης, των αντλιοστασίων αποχέτευσης, καθώς και κάθε άλλης εγκατάστασηςτης Δ.Ε.Υ.Α.Κ. από όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου ΚατερίνηςΗ συλλογή και η μεταφορά των λυμάτων θα γίνεται με την χρήση ειδικώνβυτιοφόρων αυτοκινήτων χωρητικότητας 24m3 και 14m3, […]

Προκηρύξεις
26/10/2023

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣΤΗΣ ΔΚ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27/2022ΠΥ: 1.150.000€

Η παρούσα μελέτη με προϋπολογισμό 1.150.000€ αφορά την αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύουύδρευσης της Δ.Κ. Καλλιθέας του Δήμου Κατερίνης Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.Το νέο δίκτυο θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των κατοίκων αλλά και θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες πυρόσβεσης του οικισμού.

Προκηρύξεις
17/10/2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού 57.981,00 ευρώ προβλέπεται η μίσθωσημηχανημάτων, που θα χρησιμοποιηθούν για εργασίες αποκατάστασης– επέκτασης –συντήρησης των δικτύων ύδρευσης – αποχ/σης, καθώς και για διάφορα έργααυτεπιστασίας της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στη Δ.Ε. Παραλίας.Για την εκτέλεση της συγκεκριμένης μίσθωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις τωνπαρακάτω νομοθετημάτων:

Προκηρύξεις
27/08/2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 395.040,00 € (πλέον Φ.Π.Α)

ΜΕΡΟΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΠεριβάλλον της σύμβασηςΣυνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Α.Φ.Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Ύδρευση και η Αποχέτευση.Αντικείμενο της σύμβασηςΗ προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού αφορούν εξοπλισμό σε αντλιοστάσια αποχέτευσης καιύδρευσης καθώς και στην Εγκαταστάση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) ΚατερίνηςΕιδικότερα η προμήθεια και εγκατάσταση αφορά: […]

Προκηρύξεις
17/08/2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού 32.602,32 ευρώ προβλέπεται η προμήθεια και ημεταφορά καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Η εν λόγω προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 «ΔημόσιεςΣυμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)» για διεξαγωγή ηλεκτρονικού διαγωνισμού.Προβλέπεται η προμήθεια των παρακάτω ειδών:

Προκηρύξεις
31/07/2023

Έλεγχος Λειτουργίας και Συντήρηση Αντλιοστασίων Ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμου Κατερίνης (2023-2024)

Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιώνμε Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣΤίτλος: «Έλεγχος Λειτουργίας και ΣυντήρησηΑντλιοστασίων Ύδρευσης και αποχέτευσης ΔήμουΚατερίνης (2023-2024)»

Προκηρύξεις
21/03/2023

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ
ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την : ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, αρ. μελ. 35/22, Π.Υ.540.000,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ..Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η απομάκρυνση και διαχείριση υφιστάμενης ιλύοςστις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ Κατερίνης και κυρίως στην ΕΕΛΚατερίνης.

Προκηρύξεις
16/09/2022

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά την βελτίωση τμημάτων του εσωτερικού Δικτύου ύδρευσης τηςΔ. Κ. Κατερίνης και πιο συγκεκριμένα την αντικατάσταση των αγωγών από αμίαντο στις οδούςΖαλόγγου – 25ης Μαρτίου – Μιαούλη – Σβορώνου – Τερζοπούλου . Πρόκειται για δίκτυοπεπαλαιωμένο το οποίο κατασκευάσθηκε την δεκαετία του ’50 αποτελούμενο απόαμιαντοσωλήνες (εξαίρεση αποτελούν ορισμένα τμήματα τα οποία έχουν αντικατασταθείλόγω […]

Προκηρύξεις
16/09/2022

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ.ΚΟΡΙΝΟΥ

Η παρούσα μελέτη αφορά την βελτίωση του εσωτερικού Δικτύου ύδρευσης του Δ. Κ.Κορινού και πιο συγκεκριμένα την αντικατάσταση των αγωγών από αμίαντο εντός του οικισμού.Πρόκειται για δίκτυο πεπαλαιωμένο το οποίο κατασκευάσθηκε την δεκαετία του 50. Η διάταξήτου είναι σε σχήμα ακτινωτό και κατασκευάσθηκε τμηματικά (ανάλογα με την επέκταση τουσχεδίου πόλεως κλπ) αποτελούμενο κατά κανόνα από […]

Προκηρύξεις
  • 1
  • 2